I година Прерада дрвета

Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

I семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко цртање са нацртном геометријом

2

2

0

30

30

0

6

 

Математика

2

2

0

30

30

0

6

 

Хемија

2

2

0

30

30

0

6

 

Анатомија и хемија дрвета

2

3

0

30

45

0

7

 

 Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка механика

3

3

0

45

45

0

6

 

Техничка физика

2

2

0

30

30

0

7

 

Статистички методи у шумарству

2

2

0

30

30

0

6

 

Својства дрвета I

2

2

0

30

30

0

6

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

0

 315

 330

0

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Енглески језик I
2. Њемачки језик I

II семестар

1. Енглески језик II
2. Њемачки језик II

 

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner