III година Прерада дрвета

Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

V семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологије и сортиментна структура производње у шумарству

2

2

0

30

30

0

6

 

Машине и алати за обраду дрвета

3

4

3

45

60

45

7

 

Хемијска прерада дрвета

3

3

1

45

45

15

6

 

Унутрашњи транспорт и складиштење у дрвној
индустрији

3

3

1

45

45

15

6

 

Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурнири и фурнирске плоче

3

3

1

45

45

15

6

 

Пројектовање намештаја и производа од древета

3

5

0

45

75

0

7

 

Прерада дрвета на пиланама

3

3

3

45

45

45

6

 

Композитни производи од дрвета

3

3

2

45

45

30

6

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

11

 405

 450

165

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Програмирање нумерички управљаних машина алатки
2. CAM системи

II семестар

1. Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
2. Пројектовање ентеријера

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner