II година

II година - Наставни план

шифра предметаПРЕДМЕТчасова
седмично
терен даначасова у
семестру
терен сати
ПВПВ
III семестар              
  Шумарска биометрика 2 3 0 30 45 0
  Педологија 2 2 1 30 30 8
  Генетика са оплемењивањем биљака 3 3 0 45 45 0
  Производи шума 2 2 1 30 30 8
  Механизација у шумарству 2 2 1 30 30 8
  Изборни предмет 2 2 0 30 30 0
IV семестар            
  Шумски генетички ресурси 2 2 0 28 28 0
  Фитоценологија 3 4 2 42 56 16
  Шумска земљишта 2 2 1 28 28 8
  Шумске комуникације 2 3 3 28 42 24
  Анатомија и својства дрвета 2 2 0 28 28 0
  Изборни предмет 2 2 0 28 28 0
  УКУПНО: 26 29 9 377 410 72

 

Изборни предмети

1 - група предмета Силвиекологија и оснивање шума
2 - група предмета Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
3 - група предмета Коришћење, организација и економика шумарства и ловство


I семестар

1. Екологија шума
2. Дендрохронологија
3. Производи шума анималног поријекла

II семестар

1. Биодиверзитет шума
2. Шумске мелиорације
3. Екологија дивљачи

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner