III година

Наставни план

шифра предметаПРЕДМЕТчасова
седмично
терен даначасова у
семестру
терен сатиЕЦТС
ПВПВ
V семестар                
  Искоришћавање шума I 3 2 0 42 28 0 5
  Дендрометрија 2 2 2 28 28 16 5
  Еколошке основе гајења шума 3 2 1 42 28 8 5
  Шумска фитопатологија 3 3 1 42 42 8 6
  Шумско сјеменарство и расадничарство 3 2 1 42 28 8 5
  Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
VI семестар              
  Типологија шума 2 2 1 26 26 8 4
  Искоришћавање шума II 2 2 3 26 26 24 5
  Инвентура шума 2 2 3 26 26 24 5
  Шумарска ентомологија 3 3 2 39 39 16 6
  Гајење шума I 3 3 2 39 39 16 6
  Изборни предмет 2 2 0 26 26 0 4
  УКУПНО: 30 27 16 406 364 88 60

 

Изборни предмети

1 - група предмета Силвиекологија и оснивање шума
2 - група предмета Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
3 - група предмета Коришћење, организација и економика шумарства и ловство

V семестар

1. Заштита природе
2. Мониторинг здравственог стања шума
3. Ергономија у шумарству

VI семестар

1. Основе биотехнологије у шумарству
2. Заштита дрвета
3. Основи прераде дрвета

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner