Др Југослав Брујић

Jugoslav Brujic

Катедра за силвиекологију

Доцент

Канцеларија бр.: 29

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 129


Биографија

Основни подаци:

Рођен је у Бањалуци 3.10.1961. године, у породици просвјетних радника. Основну школу завршио је у Саници, код Кључа, 1976, гимназију у Бањалуци 1980. и Шумарски факултет у Сарајеву 1987.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Сарајеву, 1987.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2004.

Доктор шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2014.

Запослење:

Шумско газдинство Бања Лука (1987-1989)

ИНЦЕЛ, фабрика целулозе (1992-1993)

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (1996-).


Избори у звања:
сарадник (асистент) на предмету Педологија (изабран 1993/1996)

сарадник (асистент) на предмету Фитоценологија (изабран 2001)

сарадник (виши асистент) на предмету Фитоценологија (изабран 2004, реизабран 2009)

наставник (доцент) на Катедри силвиекологије (изабран 2015)


Активности

Наставник на наставним предметима:

ДендрологијаТипологија шума,  Фитоценологија, Биодиверзитет шума, Екологија шумаЗаштита природе, Синдинамика шумских фитоценоза, Картирање шумске вегетације

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

фитоценологија, дендрологија, екологија биљака, геоботаника, заштита природе, ГИС и картирање у шумарству, типологија шума

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Технички уредник научног часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Израда базе података о потенцијалним заштићеним подручјима у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Arbor Magna - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске, координатор: Југослав Брујић (2011)

Могућност успостављања заштићеног подручја “Клековача-Лом”. финансијер: World bank, институција-носилац: Maga projekt, координатор: Југослав Брујић (2006)

Сјеменска састојина “Вршак-Увала”, студија. Финансијер: ШГ "Клековача" И. Дрвар, регистровање сјеменске састојине. Носилац: Шум.Фак.Бањалука, руководилац: Југослав Брујић (сеп 1999-јан 2000)

Научно и стручно усавршавање:

Стручно усавршавање у техникама даљинске детекције при истраживању вегетације - јун 2011, ОИКОС - Загреб, у оквиру пројекта НАТУРА2000 у БиХ.

Чланство у научним и стручним удружењима:

IAVS - Међународна асоцијација за науку о вегетацији

Arbor Magna - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске. Предсједник од оснивања (2003) до данас.

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Ј. Брујић и сар. (2003). Каталог највећих стабала Републике Српске. Шумарски факултет Бањалука и ЈПШ “Српске шуме”, 398 стр, Бањалука.

В. Буцало, Ј. Брујић, Ђ. Милановић, Ј. Травар  (2007). Флора НП “Козара”. Шумарски факултет и ЕСРАФ Ломбардија - Милано, 388 стр (В4). Бањалука.

В. Буцало, Ј. Брујић, Ђ. Милановић, Ј. Травар  (2008). Флора прашумског резервата “Лом”. Шумарски факултет, 551 стр. Бањалука.

Н. Дрешковић, С. Ђуг, В. Ступар, А. Хамзић, С. Лело, Е. Муратовић, Л. Лукић-Билела, Ј. Брујић, Ђ. Милановић, Д. Котрошан (2011). Натура 2000 - Босна и Херцеговина. Центар за околишно одрживи развој, Сарајево.

Ј. Брујић, Ђ. Милановић (2011). Биодиверзитет подручја Цицељ. Монографија, 105 стр. Arbor Magna, Бања Лука.

М. Матаруга, В. Исајев, С. Орловић, Г. Ђурић, Ј. Брујић, В. Даничић, Б. Цвјетковић, М. Ћопић, П. Балотић (2014). Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске 2013-2025 године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади РС, 176 стр. Бања Лука.

Ђ. Милановић, Ј. Брујић, С. Ђуг, Е. Муратовић, Л. Лукић-Билела (2015): Водич кроз типове станишта БиХ. (према Директиви о стаништима ЕУ – НАТУРА2000). Prospect C&S s.a. Brussels.

Радови објављени у научним часописима:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015). Formalized classification and nomenclatural revision of thermophilous deciduous forests (Quercetalia pubescentis) of Bosnia and Herzegovina. Tuexenia, 35, 85-130.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2013). Novelties for vascular flora of Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 37 (2), 173-181.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar (2011). New floristic records in the Balkans 15: Reports 64-72. Phytologia Balcanica, 17 (1), 141-144.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić, D. Nikić (2010). Distribution of autochthonous dendro-species in the Management unit "Ozren"-Petrovo – implementation of GIS technology. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 13, 1-17.
V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stevanović (2009). New floristic records in the Balkans 12: Reports 69-72. Phytologia Balcanica, 15 (3), 444-446.

В. Буцало, Ј. Брујић, Ђ. Милановић, Ј. Травар (2007). Преглед флоре прашумског резервата Лом. Шумарство 95, 35-48. Шумарски факултет Београд.

В. Буцало, Ј. Брујић, Ј. Травар (2007). Мрежа заштићених подручја Републике Српске. Гласник Шум.фак.Унив. у БЛ 7, 11-22. Бања Лука.

В. Буцало, Ј. Брујић, Ј. Травар, Ђ. Милановић (2007). Систематски преглед васкуларне флоре Националног Парка „Козара“. Шумарство 4, 11-24. Београд.

Ј. Брујић, В. Ступар, Ђ. Милановић, Ј. Травар, Б. Пјанић (2006). Нова налазишта озимнице (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) у Босни и Херцеговини. Гласник Шумарског факултета у Бањој Луци, 6, 15-21.

Ј. Брујић, Ј. Травар (2004). Воћкарице Траписке шуме. Гласник 2, 27-45, Шум. фак. Бањалука.

Ј. Брујић, Б. Марковић (2004). Први прилог познавању дендрофлоре Требиња са околином. Гласник 1, Шумарски факултет Бањалука.

Ј. Брујић (2003). Двије нове форме китњака (Quercus petraea /Matt./Liebl.). Друштво инжењера и техничара шумарства РС, Шума 4, 15-27. Соколац.

С. Љубојевић, Ј. Брујић, Ј. Травар (2002). Природни потенцијали љековитог и јестивог биља у ШПП "Теслићком". Екосилва, Бањалука.

Ј. Брујић (2001). Стварање Републичког регистра највећих стабала. Друштво инжењера и техничара шумарства РС, Шума 2. Соколац.

Ј. Брујић (2000). Кедрови (Cedrus sp.) у дендрофлори Бањалуке. Друштво инжењера и техничара шумарства РС, Шума 1, 55-66. Соколац.

J. Brujic (2000). Two New Forms of Sessile Oak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.). The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress: 139-144p. Istanbul.

Ј. Брујић (1998). Trachycarpus fortunei H. Wendl. у Дендрофлори Бањалуке. Савез Инж. и Техн. Шум. и Дрвне инд Србије. Шумарство 6, 57-62. Београд.

 

Чланци у енциклопедији

Ј. Брујић (2011). Босанска Крајина – биљни и животињски свет, ин: Српска Енциклопедија, И-2. Матица Српска – САНУ – Завод за уџбенике, Нови Сад-Београд.

Радови са научних скупова:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015, Jun). Syntaxonomy of thermophilous deciduous forests of Quercetalia pubescentis in Bosnia and Herzegovina. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Osijek (Croatia), 17-20 June 2015 - Book of Abstracts. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.

V. Stupar, A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Brujić (2014). Phytocoenological characteristics of the forests from the class Quercetea pubescentis in the continental Western Balkans (Bosnia and Hercegovina, Croatia, Slovenia and Serbia). 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

J. Brujić, Đ. Milanović, V. Stupar, S. Vojniković (2014). Vegetation characteristics of fir-beech communities in virgin forests on Dinarides. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović (2012). Natura 2000 in Bosnia and Herzegovina with emphasis on thermophilous deciduous oak forest habitats. Proceedings of the International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka"(pp. 265-286).

J. Brujić, Z. Stanivuković (2012). Vegetation of Crni Vrh massif of Grmeč Mt.: An Introductory Survey. Proceedings of International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka”, 1-4th November, (pp. 245-264).

M. Mataruga, V. Isajev, S. Orlović, J. Brujić, V. Daničić, B. Cvjetković (2012). The Conservation Program of Forest Genetic Resources in Republic of Srpska – an Entity in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the Biennial International Symposium, Forest and Sustainable Development. “Transylvania” University of Brasov, Faculty of Silviculture and Forest Engineering, p. 65. Brasov

Ј. Брујић, Ђ. Милановић, Т. Јован, В. Ступар (2011). Присуство угрожених биљних врста у кањонском систему средњег тока Врбаса. Зборник радова са Међународне конференције "Заштита природе у XXI вијеку". Заштита природе у XXI вијеку (стр. 597-603).

Ђ. Милановић, Ј. Брујић, В. Ступар, Ј. Травар, П. Радовић, М. Јовићевић (2011). Вегетација платоа Вучево. Зборник радова са Међународне конференције "Заштита природе у XXI вијеку". Заштита природе у XXI вијеку (стр. 617-649).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović, R. Cvjetićanin (2010). Association of beech, fir and spruce in Klekovača Mt. – management effects on its form and composition. First serbian forestry congress - Congress proceedings. Prvi srpski šumarski kongres(pp. 618-633).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar (2009). Flora of potential protected area "Klekovača-Lom" in western Bosnia and Herzegovina. 5th Balkan botanical congress - Book of abstracts. 5. Balkanski botanički kongres.

Ђ. Милановић, Ј. Брујић, Ј. Травар, В. Ступар (2007). Присуство угрожених биљних врста у кањонском систему средњег тока Врбаса. Књига сажетака реферата Међународног научног скупа "Природне и друштвене вриједности екосистема Динарида". Међународни научни скуп Природне и друштвене вриједности екосистема Динарида.

Ј. Брујић, Ј. Травар (2000). Неки проблеми снимања и обраде морфометријских карактеристика при бонитирању сјеменских састојина. Нуова Фронтиера: Симпозиум о сјеменарству и расадничкој производњи у БиХ, 22-23.11.2000. Зборник радова: 27-33. Брчко.

Brujic J. (2000): Two New Forms of Sessile Oak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.). The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress: 139-144p. Istanbul.

S. Ljubojevic, J. Travar, Brujic J. (2000). Biomass of Medicinal Plants in Northern Mountain Region of Republic of Srpska. The 1st Conference on Medicinal and aromatic Plants of Southeast European Countries. Proceedings: 131-138p, Arandjelovac, Yugoslavia.

Завршни радови и дисертације:

Ј. Брујић (2004). Шумска вегетација сјеверног дијела планине Узломац код Бањалуке. Магистарска теза, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.

Ј. Брујић (2014). Шумска вегетација Чемернице. Докторска теза, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.

Остале публикације:

Brujić, J., Stupar, V., Milanović, Đ. (2003): PHOTOFOREST – CD Atlas drveća i žbunja Republike Srpske i susjednih područja. Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. [studijski priručnik]
Цвјетићанин Р., Брујић Ј., Перовић М., Ступар В. (2015): Дендрологија. Шумарски факултети, 564 стр. Београд-Бањалука. [уџбеник]


Пројекти

Europe’s Living Heart phase IV – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, руководилац: Branko Vučijak, (2011)

Израда базе података о распрострањењу васкуларних биљака у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, руководилац: Владимир Ступар, (2011)

Израда базе података о потенцијалним заштићеним подручјима у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Арбор Магна - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске, руководилац: Југослав Брујић (2011)

Europe’s Living Heart phase III – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, руководилац: Branko Vučijak, (2010)

Ријетке, угрожене и ендемичне врсте флоре и фауне шума Републике Српске. финансијер: ЈП “Шуме РС”, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, руководилац: Нада Шуматић, (2009-2010)

Проширење Националног парка „Сутјеска“, финансијер: Влада РС и НП Сутјеска, институција-носилац: Шумарски факултет, (2007-2008)

WWF Living Neretva - EU Biodiversity Protection Standards Scientific Coordination Working Group. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2007)
Проблем стабала платана у ул. Видовданска (Козарска Дубица). Финансијер: СО К. Дубица. Носилац: Шумарски факултет Бањалука, руководилац: Зоран Говедар (апр-мај 2002)
План газдовања за шуме са посебном намјеном у строгим резерватима природе ЈАЊ и ЛОМ. Бања Лука, стр. 1-122. финансијер: WB – Свјетска банка. Носилац: Шумарски Факултет Бања Лука, руководилац: Зоран Маунага, (окт 2001)

Feasibility Study of NP Igman-Bjelasnica-Treskavica-Visocica. Финансијер: HSP London-Agmin, Italy. руководилац: Sillitoe Andrew. (феб-мај 2001)
Сјеменска састојина “Вршак-Увала”, студија. Финансијер: ШГ "Клековача" И. Дрвар, регистровање сјеменске састојине. Носилац: Шум.Фак.Бањалука, руководилац: Југослав Брујић (сеп 1999-јан 2000)
Студија о љековитом биљу ШПП “Усорско-Укринско”. Финансијер: ШГ “Борја-Теслић”, руководилац: Срђан Љубојевић (1999)
Могућност успостављања заштићеног подручја “Клековача-Лом”. финансијер: World bank, институција-носилац: Maga projekt, координатор: Југослав Брујић (2006)
Картирање вегетације, земљишта и основних типова шума на ШПП "Мркоњићко". финансијер: ШГ “Лисина”, Мркоњић Град. Помоћник истраживача (као студент), институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Сарајеву. Координатор: Чедомир Бурлица (1984)

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner