Проф. др Жељка Марјановић-Балабан

Zeljka Marjanovic

Катедра за опште предмете

Ванредни професор

Канцеларија бр.: 20

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 114


Биографија

Основни подаци:

Рођена 25.03.1973. у Приједору.

Образовање:

Дипломирани инжењер прехрамбене технологије, Технолошки факултет, Универзитет у Бања Луци, 1998.

Магистар техничких наука, Технолошки факултет, Универзитет у Бања Луци, 2003.

Доктор биотехничких наука, Технолошки факултет, Универзитет у Бања Луци, 2007.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 1998.


Активности

Наставник на наставним предметима:

Хемија и Увод у токсикологију

Педагошки рад на другим институцијама:

Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци, Студијски програм Физика, Општа и анорганска хемија

Медицински факултет, Универзитет у Бања Луци, Студијски програм Фармација, Аналитичка хемија и Општа и неорганска хемија

Технолошки факултет, Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву, Трећи циклус студија 

Области истраживања:

Органска хемија, Аналитичка хемија, Неорганска хемија, Управљање прехрамбеним ланцем

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Члан комисије за одбрану двије докторске дисертације, магистарског рада и већег броја завршних радова интегрисаног студија првог и другог циклуса.

Менторство:

Докторске дисертације, мастер рада и већег броја завршних радова интегрисаног студија првог и другог циклуса.

Научно и стручно усавршавање:

Стручно усавршавање: Аустрија 2013., Италија 2014., Македонија 2014., Мађарска 2015.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Члан Удружења инжењера технологије Републике Српске


Библиографија

Објављене књиге:

П. Милетић, Р. Грујић, В. Бојанић, Ж. марјановић-Балабан, Ж. Топић (2004). Хемија-задаци и практикум, Шумарски факултет, Универзитет у Бања Луци

П. Милетић, Ж. Марјановић-Балабан (2012). Општа и неорганска хемија. Шуарски факултет, Универзитет у Бања Луци.

Р. Грујић, Ж. Марјановић-Балабан, М. Јашић, А. Беганлић, Е. Спасеска Алексовска (2014). Витамини и минерали у исхрани људи. Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном сарајеву, Технолошки факултет, Тузла, Универзитет у Тузли. 

Радови објављени у научним часописима:

Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, Квантитативне особине трупа фазана, Гласник хемичара и технолога Републике Српске, 164-173, 2003.

Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, Садржај токсичних елемената у месу и органима фазана, Технологија меса, 14-18, 2004.

Р. Ољача, П. Милетић, М. Срдић, Ж. Марјановић-Балабан, Интеракцијски односи испитиваних сорти јабуке Jonagold и Greni smit, примјењених доза ђубрива и различитих рокова примјене на остварени кало, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 67-73, 2004.

П. Милетић, Ж. Марјановић-Балабан, Р. Ољача, Р. Грујић, Четинари као потенцијална сировина за производњу етеричних уља, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 97-109, 2004.

С. Шикањић, П. Милетић, Р. Ољача, Ж. Марјановић-Балабан, М. Тешић, Прилог проучавању екстракције етеричног уља из дрвног зеленила четинара, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 55-63, 2005.

Ж. Марјановић-Балабан, П. Милетић, Утицај микроталаса на брзину дестилације и принос етеричног уља из дрвног зеленила четинара, Хемијска Индустрија, 259-262, 2005.

П. Милетић, R. Grujić, Ж. Марјановић-Балабан, THE APPLICATION OF MICROWAVES IN ESSENTIAL OIL HYDRODISTILLATION PROCESSES, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 37-39, 2009.

Д. Вујадиновић, Ж. Марјановић-Балабан, Quality Indicators of Snail Meat Grown in Different Conditions. A Multidisciplinary, Quality of Life, 55-64, 2012.

Ж. Марјановић-Балабан, Д. Јелић, В. Антуновић, Б. Арежина, Gravimetric analysis of magnesium in pharmaceutical substances, Quality of Life, 69-73, 2013.

Ж. Марјановић-Балабан, П. Милетић, М. Дрљача, Испитивање могућности и значаја искориштавања споредних шумских производа као природних ресурса, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 53-66, 2013.

Н. Каменко-Марчета, Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, Consumer habits and quality of their diet, Journal of Hygienic Engineering and Design, 93-96, 2014.

Ж. Марјановић-Балабан, Д. Јелић, В. Антуновић, В. Гојковић, Determination of water content in pharmaceutical substances, Journal of Hygienic Engineering and Design, 137-141, 2014.

Ж. Марјановић-Балабан, В. Антуновић, Д. Јелић, Determination of vitamin C content in dietary supplements, Quality of Life, 87-92, 2014.

Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, Б. Пећанац, Д. Јелић, Methods of determination of the presence of allergens in foods, Quality of Life, 93-97, 2014.

Д. Јелић, Ј. Пенавин-Шкундрић, Ж. Марјановић-Балабан, В. Антуновић, Н. Радуљ, Kinetics study of methylene blue adsorption onto activated carbon by means of spectrophotometry, Quality of Life, 107-113, 2014.

В. Гојковић, Ж. Марјановић-Балабан, M. Вукић, Р. Грујић, Б. Новаковић, Allergens management system in the food production, Journal of Hygienic Engineering and Design, 76-84, 2015.

Ж. Марјановић-Балабан, В. Антуновић, Д. Јелић, Т. Живковић, Determination of calcium content in dietary supplements, Food in health and disease, 28-33, 2015.

В. Гојковић, М. Шалић, В. Антуновић, Г. Вучић, Ж. Марјановић-Балабан, Determination of the content of mineral substances applying different methods of chemical analysis, QUALITY OF LIFE, Vol. 6. 3-4, 88-94, 2015.

В. Гојковић, M. Берибака, Ж. Марјановић-Балабан, Organization of laboratory for monitoring security in the food industry in order to detect the presence of allergens, QUALITY OF LIFE, Vol. 7, 1-2, 36-44, 2016.

Радови са научних скупова

П. Милетић, M. Mataruga, Ж. Марјановић-Балабан, Р. Ољача, В. Бојанић, З. Топић, Могућност примјене полимерних материјала у расадничкој производњи, Зборник позивних реферата и апстраката,148-149, 2003.

С. Грујић, Ж. Марјановић-Балабан, М. Јашић, Антиоксидативни капацитет бобичавог воћа, преглед.  Зборник сажетака и радова петог међународног симпозијума Храном до здравља, Тузла, БиХ, 47-53, 2012.

Ж. Марјановић-Балабан, С. Грујић, М. Јашић, Д. Вујадиновић, Testing of chemical composition of wild berries., Proceedings of Third International Scientific Symposium "Agrosym Jahorina 2012", 154-160, 2012.

Ж. Марјановић-Балабан, П. Милетић, С. Грујић, Основни хемијски састав меса фазана, Зборник радова Први међународни конгрес Екологија, здравље, рад, спорт, Бања Лука, БиХ, 329-334, 2006.

Р. Грујић, С. Грујић, Ж. Марјановић-Балабан, Љ. Васиљевић, Стабилност витамина у храни током прераде и складиштења, PROCEEDINGS 16. YuCorr, Tara Mountain, Serbia, 2-16, May, 2014.

В. Калаба, Д. Ђурђевић-Милошевић, Ж. Марјановић-Балабан, Антибактеријско дејство етеричног уља смрче (Picea abies) на различитим микробиолошким подлогама, Оригинални научни рад (Зборник научних радова), 2009.

Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, П. Милетић, Хемијски састав и антиоксидативне карактеристике етеричног уља четинара, Научни рад (Зборник радова), 83-91, 2012.

П. Милетић, Ж. Марјановић-Балабан, Примјена микроталасне технике у процесу хидродестилације етеричног уља, Оригинални научни рад (Зборник радова), 389-393, 2008.

П. Милетић, Ж. Марјановић-Балабан, Антимикробна активност етеричног уља смрче (Picea abies), Научни рад (Зборник радова), 1-9, 2009.

Ж. Марјановић-Балабан, П. Милетић, Утврђивање хемијског састава етеричног уља четинара и испитивање могућности њихове примјене у индустрији, Оригинални научни рад (Зборник радова), 523-546, 2011.

В. Калаба, Ж. Марјановић-Балабан, М. Стијепић, Ј. Глушац, Д. Калаба, Antimicrobial activity of selected essential oils against Staphylococcus aureus compared with antimicrobial drugs, 434-439, 2014.

Д. Јелић, В. Антуновић, Ж. Марјановић-Балабан, А. Ђукић-Дрвар, Испитивање стабилности аскорбинске киселине и одређивање садржаја у фармацеутским препаратима методом кондуктометријске анализе, 2014.

Д. Сандо, Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, М. Башић, З. Гилић, Утицај услова производње на микробиолошку исправност меса пужа, 2013.

Р. Грујић, Г. Вучић, Ж. Марјановић-Балабан, Реолошка својства као параметар за утврђивање квалитета и прихватљивости прехрамбених производа, 2013.

Ж. Марјановић-Балабан, Р. Грујић, Д. Вујадиновић, М. Вукић, М. Јашић, Food contamination by ions migration from packaging, 118-125, 2015.

Ж. Марјановић-Балабан, П. Милетић, В. Гојковић, Application and recycling of polymeric materials, 897-910, 2015.

Р. Ољача, И. Колешка, З. Хркић Илић, Ж. Марјановић-Балабан, Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska, Proceedings, 621-629, 2012.

Р. Грујић, Д. Вујадиновић, М. Вукић,Ж. Марјановић-Балабан, Д. Кипић, Л. Домуз, The temperature influence on gelling properties of plant fibres, Зборник радова XI Симпозијума Савремене технологије и привредни развој, 89-101, 2015.

Р. Грујић, Д. Вујадиновић, М. Вукић, Ж. Марјановић-Балабан, С. Неговановић, Л. Домуз, The temperature influence on the gelling properties of casein and whey proteins, Зборник радова XI симпозијума Савремене технологије и привредни развој, 102-109, 2015.

В. Гојковић, Ж. Марјановић-Балабан, М. Вукић, Р. Грујић, Примјена НАССP током контроле присуства алергена у производњи три врсте тјестеничарских производа, Зборник радова XI симпозијума Савремене технологије и привредни развој, 127-135, 2015.

Д. Сандо, М. Димитријевић, Ж. Марјановић-Балабан, В. Гојковић, М. Башић, Testing for the presence of bacteria Listeria Monocytogenes in snail meat, Зборник радова XI симпозијума Савремене технологије и привредни развој, 110-116, 2015.

В. Калаба, В. Гојковић, Ж. Марјановић-Балабан, Д. Калаба,The antimicrobial properties of white lily (Lilium candidum), 2016.

Ј. Станојевић, Љ. Станојевић, Ж. Марјановић-Балабан, В. Калаба, Д. Цвјетковић, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activity of chamomile flowers essential oil (Matricaria chamomilla L.), 2016.

Завршни радови и дисертације:

Ж. Марјановић-Балабан (2003). Квантитативне и квалитативне особине трупа и садржај неких микроелемената у месу и јетри фазана. Магистарски рад, Технолошки факултет, Универзитет у Бања Луци

Ж. Марјановић-Балабан (2007). Екстракција етеричних уља четинара (јела, смрча, бор, клека и дуглазија) и анализа њихове антимикробне активности. Докторска дисертација, Технолошки факултет, Универзитет у Бања Луци.

Остале публикације:

Р. Грујић, Н. Чегар, Ж. Марјановић (1999). Практикум из хемије за студенте Шумарског факултета, Шуарски факултет, Универзитет у Бања Луци [студијски приручник]

Пројекти

Синтеза, физичко-хемијска карактеризација, квантитативни однос између структуре и дејства, дизајн, технолошка и фармацеутска анализа фармаколошки активних супстанци, Министарство науке и технологије Републике Српске, 19/6-020/961-169/14

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner