Проф. др Зоран Станивуковић

Zoran Stanivukovic

Катедра за интегралну заштиту шумских екосистема

Ванредни професор

Канцеларија бр.: 19

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 113


Биографија

Основни подаци:

Рођен 05.11.1969. у Санском Мосту.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 1997.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2005.

Доктор шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2009.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 1998.

Активности

Наставник на наставним предметима:

Заштита шума, Шумарска ентомологија, Мониторинг здравственог стања шума, Заштита дрвета

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

 

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

 

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Степен угрожености шумских култура смрче трулежницама корјена” , Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

„Организација и успостављање извештајно-дијагнозно прогнозне службе на подручју Републике Српске”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

„Мониторинг здравственог стања шума на подручју Републике Српске”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

„Истраживање стања популације губара на подручју Републике Српске и његова улога у процесу сушења шума”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Научно и стручно усавршавање:

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011): Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци Шумарски факултет; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Агенција за шуме Републике Српске, стр. 1-517.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Пецељ, М. Говедар, З. Станивуковић, З. (2001): Глобалне климатеске промјене и анализа температурних промјена у Босни и Херцеговини. Зборник природно математичких наука, Бања Лука.

Лазарев, В., Станивуковић, З. (2002): Заступљеност и улога економски значајних епиксилних гљива у прашумама „Јањ” и „Лом”. Екосилва, бр. 1, Бања Лука.

Михајловић, Љ., Караџић, Д., Лазарев, В., Станивуковић, З. (2003): Штеточине и болести у културама црног ио бијелог бора на подручју Републике Српске, Екосилва, бр. 2, Бања Лука.

Пецељ, М. Говедар, З. Станивуковић, З. (2004): Утицај развоја градова на ток температуре ваздуха. Зборник природно математичких наука, Бања Лука.

Михајловић, Љ., Станивуковић, З. (2009): Алохтоне врсте инсеката шумских и декоративних дрвенастих биљака у Републици Српској. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 11, стр. 1-26.

Говедар, З., Станивуковић, З., Керен, С., Бјелановић, И. (2010): Истраживање микроклиматских карактеристика мешовите шуме јеле и смрче (Abieti picetum illyricum) на подручју Дринића у Републици Српској. Шумарство, бр. 3-4, стр. 51-60, Београд.

Станивуковић, З. (2010): Утицај гљиве Armillaria sppна сушење интродукованих врста у изданачким шумама храста и букве у западном дијелу Републике Српске. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 13, стр. 33-47.

Керен, С., Станивуковић, З., Говедар, З. (2011): Здравствено стање подмлатка и младика јеле у појасу букових шума на планини Грмеч- ГЈ „Челић Коса”. Шумарство, бр. 1-2, стр. 43-52, Београд.

Станивуковић, З. (2013): Штете од снијега у појасу шума букве и јеле са смрчом. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 18, стр. 21-44.

Станивуковић, З. (2013): Најзначајнији дефолијатори у шумама храста за вријеме градације губара (Lymantria dispar L.) у западном дијелу Републике Српске. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 18, стр. 21-44.

Станивуковић, З. (2013): Утицај беле имеле (Viscum album var. abietis) на дебљински прираст стабала обичне јеле (Abies alba Mill.) у Западном дијелу Републике Српске. Шумарство, бр. 3-4, стр. 73-84, Београд.

Radovi sa naučnih skupova:

Govedar, Z., Krstić, M. Stanivuković, Z. (2003): Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska. Сборник Научни доклади международна научна конференция „50 години Лесотехнически Университет”, Софија.

Михајловић, Љ., Станивуковић, З. (2003): Масовна појава поткорњака у културама смрче и њихово сузбијање. Зборник радова, Научни скуп са међународним учешћем „Перспективе развоја шумарства” , Шумарски факултет у Бањој Луци, 23-24.10., Бања Лука.

Буцало, В., Станивуковић, З., Говедар, З. (2003): Заједница горског јавора и бијелог јасена (Acer-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) са ГрмечПерспективе развоја шумарства” , Шумарски факултет у Бањој Луци, 23-24.10., Бања Лука.

Говеда, З., Станивуковић, З., Чуковић, Д., Лазендић, З. (2006): Основне таксационе карактеристике мјешовитих састојина букве, јеле и смрче у прашуми „Лом” на подручју западног дијела Републике Српске. Зборник радова, међународна научна конференција „Газдовање шумским екосистемима Националних паркова и других заштићених подручја”, Шумарски факултет у Бања Луци и НП Сутјеска, 5-8.јули, Јахорина.

Станивуковић, З., Говедар, З. (2006): Еколошко-вегетацијске и таксационе карактеристике подручја Маловчича долине на планини Грмеч као основа за издвајање шуме са посебном намјеном. Зборник радова, међународна научна конференција „Газдовање шумским екосистемима Националних паркова и других заштићених подручја”, Шумарски факултет у Бања Луци и НП Сутјеска, 5-8.јули, Јахорина. 

Лазарев, В., Караџић, Д., Михајловић, Љ., Станивуковић, З. (2006): Интегрална заштита шумских екосистема Националних паркова и других заштићених подручја. Зборник радова, међународна научна конференција „Газдовање шумским екосистемима Националних паркова и других заштићених подручја”, Шумарски факултет у Бања Луци и НП Сутјеска, 5-8.јули, Јахорина. 

Чуковић, Д., Радић, Р., Станивуковић, З. (2008): Анализа резерве и динамике угљеника у шумским екосистемима Републике Српске. Научно-стручни скуп са међународним учешћем: „Савремене технологије за одрживи развој градова”, Зборник радова, Бања Лука, 14-15.11.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M. Hrkić, Z. (2010): Climate change impact on forest vegetation in the Republic Srpska. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate change”. Institut of forestry, March, 9-10th, Belgrade, Proceedings Vol, Ip. 21-16.

Stanivuković, Z., Milenković, M., Karadžić, D., Mihajlović, Lj. (2010): The Mistleote (Viscum album L.) a problem in fir (Abies alba Mill.) Forest in Serbia and the Republica of Srpska. First Serbian Forestry Congres under slogan: Futura with Forests, Congres Abstracts, Belgrade, p. 150-151.

Karadžić, D., Milijašević, T., Mihajlović, Lj., Stanivuković, Z. (2011): Influence of extreme hail on occurrence an epidemic of fungus Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton in Plantation Austrian pine in the vicinity of Dobrun. First Serbian Forestry Congres under slogan: Futura with Forests, Congres Proceedings, Belgrade, p. 1679-1684.

Brujić, J., Stanivuković, Z. (2012): Vegetation of Crni vrh Masiff of Grmeč MT: An Introductory Survey. Forestry science and practice for purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. Proceedings, p. 245-264. 

Stanivuković, Z. (2012): Influence of Mistleote (Viscum album var. abietis) on silver fire vitality (Abies alba Mill.) on the Kozara Mountain. Forestry science and practice for purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. Proceedings, p. 599-610

Говедар, З., Станивуковић, З., Керен, С., Марковић, В. (2014):Мине и пожарни фактори угрожавања безбједности у шумским екосистемима Републике Српске. Међународна научна конференција: „Сузбијање криминалитета и европске интеграције, с обзиром на еколошки криминалитет”, Требиње, 18-20 марта, Зборник радова, стр. 245-255. 

 

Завршни радови и дисертације:

 

Остале публикације:

 

Пројекти

Обрада, анализа и публикација података друге инвентуре шума на великим површинама у РС (БиХ)”

Енциклопедија шумарства”

Мониторинг здравственог стања шума у Републици Српској”

„Организација и успостављање извештајно-дијагнозно прогнозне службе на подручју Републике Српске ”

„Узгој и заштита храстово борових шума, конзервација земљишта и вода”

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner