Проф. др Зоран Маунага

Zoran Maunaga

Катедра за планирање газдовања шумама

Редовни професор

Канцеларија бр.:  14

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628


Биографија

Основни подаци:

Рођен 14.02.1958. у Сарајеву.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет Сарајево, 1981.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет Сарајево, 1989.

Доктор биотехничких наука, област Шумарство, Шумарски факултет Београд, 1999.

Запослење:

·         Шумарски факултет Бања Лука, од 2012. - редовни професор

·         Шумарски факултет Бања Лука, 2009 – 2012. ванредни професор, реизбор

·         Шумарски факултет Бања Лука, 2003-2008, ванредни професор

·         Шумарски факултет Бања Лука, 2000-2002, доцент

·         Шумарски факултет Бања Лука, 1993-1999, виши асистент

·         Шумарски факултет Сарајево, 1990-1992, виши асистент

·         Шумарски факултет Сарајево, 1983-1989, асистент

·         Шумско газдинство Вареш, 1981-1982: приправнички стаж


Активности

Наставник на наставним предметима:

Прираст шумаШумарска биометрика, Континуитет продукције шума, Методи истраживања у шумарству, Модели раста шума

Педагошки рад на другим институцијама:

 -

 

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:
 
·         Члан више радних група: за утврђивање стања шума и доношење програма мјера за побољшање тог стања у Републици Српској, за доношење приједлога организације шумарства у Републици Српској након приватизације дијела државног капитала, за формирање нових шумскопривредних подручја у Републици Српској, за израду законских и подзаконских аката у шумарству и других, 

·         Вођење надзора над израдом шумскопривредних основа у Републици Српској,

·         Учешће у комисијама за рецензију шумскопривредних основа у Републици Српској,

·         Члан Управног одбора Фабрике за прераду дрвета и израду намјештаја «Врбас» Бања Лука,

·         Подпредсједник Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства «Српске шуме» Републике Српске,

·         Члан НВО Центар за шуме – ЦЕФОР (од 2012)

·         Продекан за наставу (2001, 2002),

·         Декан (2003/04, 2005/06, 2007/08),

·         Члан Савјета Шумарског факултета (2001, 2002)

·         Предсједник Наставно-научног вијећа Факултета (2003 - 2008)

·         Координатор магистарског студија: Планирање газдовања шумама на типолошким основама (2003, 2004, 2005), 

·         Предсједник Организационог одбора међународног научног скупа Перспективе развоја шумарства, Шумарски факултет Бања Лука, октобар 2003, 

·         Главни и одговорни уредник научног часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци (2004, 2005, 2006, 2007, 2008),

·         Члан редакционог одбора часописа Шума (2000, 2001, 2002), главни и одговорни уредник монографије Десет година Шумарског факултета у Бањој Луци и Информативног билтена Шумарског факултета (2003, 2004, 2005, 2006, 2007),

·         Члан редакционог одбора Информативно-ревијалног листа «Српске шуме» Соколац (2000, 2001, 2002).

·         Предсједник Организационог одбора међународне научне конференције "Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја" Јахорина – Тјентиште, јули 2006.

·         Члан Савјета за шумарство Републике Српске, 2011/12. године

Библиографија

Објављене књиге:

1. Копривица, М., Маунага, З. (2004): Уређајне тарифе за изданачке шуме букве у Босни и Херцеговини. Шумарски факултет Бања Лука, стр. 1-52.

2. Копривица, М., Маунага, З. (2004): Уређајне тарифе за изданачке шуме храста китњака у Босни и Херцеговини. Шумарски факултет Бања Лука, стр. 1-52.

3. Маунага, З., ет ал. (2005): Прашуме Јањ и Лом, Шумарски факултет Бања Лука, стр. 1-143. и енглески стр. 1-143.

4. Копривица, М., Маунага, З. (2008): Облик и запремина стабла смрче у једнодобним састојинама на подручју Босне, Шумарски факултет Бања Лука, стр. 1-81.

5. Куновац, С, Рапаић, Ж, Поповић, З, Салкић, А, Грубешић, М, Красић, П, Бачић, М и Маунага З. (2010). Кориштење ловишта. Атлантик бб д.о.о. Бања Лука. Стр. 1-75.

6. Маунага, З. (2012). Прираст шума. Уџбеник. Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 1–309.

Научни радови:

1. Маунага, З. (1990): Дебљински прираст дуж дебла стабала црног бора у Херцеговини. Шумарство и прерада дрвета (7-12), Сарајево, стр. 155-161.

2. Маунага, З. (1994): Производне и структурне карактеристике једнодобних састојина црног бора (Pinus nigra, Arn.) у Херцеговини. Шумарство (3/4), Београд, стр. 37-48.

3. Маунага, З. (1995): Развој засада Панчићеве оморике (Picea omorica) на арборетуму “Слатина” код Сарајева. Шумарство (3), Београд, стр. 31-34.

4. Koprivica, M, Maunaga, Z. (1998): Estimation of variability of taxation elements of trees in even aged spurce stands. Jubilee Scientific Conference With International Participation; ’70 /th Anniversary of the Forest Research Institute’, 6-7 October 1998, Sofia. Proceedings of scientific papers, Volume II.

5. Маунага, З. (2000): Узгојне карактеристике једнодобних састојина смрче према ИУФРО класификацији. Шума (1), Соколац, стр. 47-54.

6. Маунага, З. (2001): Приносне таблице за једнодобне састојине смрче у Босни. Шума (2), Соколац, стр. 5-24.

7. Копривица, М, Маунага, З. (2003): Израда и примјена уређајних тарифа за изданачке шуме букве и храста китњака у Босни и Херцеговини. Зборник радова међународног научног скупа: Перспективе развоја шумарства, Шумарски факултет Бања Лука, стр. 25-41.

8. Маунага, З, Копривица, М, Дукић, В. (2003): Могућност примјене таблица за процјену текућег запреминског прираста високих шума у Босни и Херцеговини. Зборник радова међународног научног скупа: Перспективе развоја шумарства, Шумарски факултет Бања Лука, стр. 43-54.

9. Маунага, З. (2004): Висински и дебљински раст једнодобних састојина смрче у Босни. Гласник (1), Шумарски Факултет Бања Лука, стр. 37-52.

10. Дукић, В, Маунага, З. (2006): Стање прашума Јањ и Лом у другој половини двадесетог вијека. Зборник радова са међународне научне конференције "Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја". Шумарски факултет Бања Лука, стр. 561-568.

11. Вучковић, М, Маунага, З, Дукић, В, Лазендић, З. (2007): Модел оптималне изграђености једнодобне састојине црног бора. Гласник (6), Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 37-47.

12. Вучковић, М, Маунага, З, Дукић, В, Лазендић, З. (2008): Продукционе основе газдовања шумама храста китњака. Гласник (8), Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 15-24.

13. Дукић, В., Маунага, З. (2008): Структурна изграђеност мјешовите састојине букве, јеле и смрче у прашуми Лом. Гласник (8), Шумарски факултет Универзитета у Бањо Луци, стр. 39-53.

14. Motta, R, Maunaga, Z, Berretti, R, Castagneri, D, Lingua, E, Meloni, F. (2008): La riserva forestale di Lom (Repubblica di Bosnia Ercegovina): descrizione, caratteristiche, struttura di un popolamento vetusto e confronto con popolamenti stramaturi delle Alpi italiane. Foresta 5, str. 100-111.

15. Dukić, V, Maunaga, Z. (2008): Diameter increment as bioindicator of ripe sessile-flowered oak stands vitality, PROCEEDINGS-International scientific Conference: Integral protection of forests, Scientific-Technological platform, Belgrade. ISBN 978-86-80-439-13-6, str. 238-242 engl. i 243-247 srpski.

16. Дукић, В, Маунага З. (2009). Примјена биоиндикације виталности шума у мониторингу стања шума и животне средине. Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Заштита и здравље на раду и заштита животне средине. Бања Лука 24-26. јуна, 2009. Зборник радова; Стр. 463-469.

17. Маунага, З, Дукић, В, Цвјетковић, Б. (2011). Структура крошања и продукција генеративног материјала у сјеменским састојинама букве. Четврти међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт" Бања Лука, 08-10.09.2011. Зборник радова. Стр. 145–150.

18. Motta, R, Berretti, R, Castagneri, D, Dukic, V, Garbarino, M, Govedar, Z, Linqua, E, Maunaga, Z, Meloni, F. (2011). Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forests: the nearly steady-state forest of Lom (Bosnia and Herzegovina). Can. J. For. Res. - 41. 1871-1884. Published by NRC Research Press.

19. Копривица, М, Матовић, Б, Маунага, З. (2011). Повећање прецизности процене запреминског прираста газдинске класе применом метода регресије у двофазном узорку. Шумарство 3/4. Београд. Стр. 53–64.

20. Maunaga, Z, Motta, R. i Dukić, V. (2012): Zaštićena područja – razvoj i budućnost prašume Lom. Naučna konferencija "Šume – indikator kvaliteta okoliša", Zbornik radova Akademije nauka i umjetnosti BiH. Posebna izdanja, Knjiga CXLV, Sarajevo. STR. 41–59.

21. Дукић, В, Маунага, З. и Цвјетковић, Б. (2012): Развојне карактеристике састојина црне јохе у Републици Српској. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 16, Стр. 61 – 76.

22. Дукић, В, Маунага, З. и Цвјетковић, Б. (2012): Структура крошања и обраст састојина црне јохе. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 17. Стр. 33–50.

23. Dukić, V, Mataruga, M, Maunaga, Z, Petrović, D, Cvjetković, B. (2012): Growth models of serbian spruce (picea omorika pančić/purkyně) trees in different biological positions in the seed culture 'Zanožje Vitez', International Scientific Conference: Forests in the future – sustainable use, risks and challenges 4-5 October 2012, Institute of Forestry, Belgrade

24. Koprivica, M, Maunaga, Z, Dukić, V. (2013): Regression equations for planning and control sample for forest inventory in Bosnia and Herzegovina, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka. Str. 403-414.

25. Koprivica, M, Maunaga, Z. (2013): TWO-PHASE SAMPLING IN FOREST INVENTORY, Proceedings -International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”, Banja Luka. Str. 311-324.

Стручни радови:

1. Маунага, З. (1996): О производности станишта и састојине. Шумарство (3), Београд. Стр. 95-99.

2. Маунага, З. (1996): Квалитетна структура једнодобних састојина смрче с узгојног аспекта. Шумарство (6). Београд. Стр. 59-71.

3. Маунага, З. (1997): Квалитетна структура једнодобних састојина смрче с техничког аспекта. Шумарство (1), Београд. Стр. 79-93.

4. Mataruga, M., Maunaga, Z., Blagojević, D.((2005): Forestry education at the Univerity of Banja Luka (Bosna and Hercegovina). ''IUFRO'' simposium. ''Forestry education: between science and practice''. 06.-09. aprila 2005. godine, Vageningen Holandija.

5. Копривица, М., Маунага, З., Бурлица, Ч. (2008). Унапређење планирања газдовања шумама у Републици Српској. Гласник (9). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 63-79.

6. Поповић, З, Маунага, З, Куновац, С, Рапаић, Ж. (2008). Газдовање и штете од вука (Canis lupus) у БиХ. Међународно савјетовање о крупним звијерима и трагачима по крви. Ловачки савез Србије. Жагубица. Стр. 17-24.

7. Матовић, Б, Копривица, М, Маунага, З. (2012). Примјена јединственог модела облика дебла смреке у шумарској пракси. Шумарски лист број 1-2, Загреб. Стр. 63 – 69.

8. Маунага, З, Дукић, В. (2013). Потреба стандардизације класификационих уређајних јединица шума у Републици Српској. Гласник (19). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 67-84.

9. Маунага, З. (2014). Тачност утврђеног стања шума у шумскопривредним основама Републике Српске. Гласник (20). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 75-86.

10. Маунага, З, Дукић, В. (2014). Анализа и оцјена газдовања шумама – критички осврт на шумскопривредне основе. Гласник (21). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 87-107.

11. Маунага, З, Дукић, В. (2014). Анализа планова у шумскопривредним основама Републике Српске. Гласник (22). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 59-67.

 

Завршни радови и дисертације:

·         Шумарски факултет Сарајево, 1989: Магистарски рад: «Производне и структурне карактеристике једнодобних састојина црног бора у Херцеговини» (ментор проф. др Павлич Јанез) - магистар шумарских наука

·         Шумарски факултет Београд, 1999: Дисертација: «Структурне и производне карактеристике вештачки подигнутих састојина смрче у Републици Српској» (ментор проф. др Миливој Вучковић) – доктор биотехничких наука, област шумарство

 


Пројекти

Студије и пројекти међународног карактера:

1. Bergsaker, E., Day, C., Maunaga, Z. i drugi (2001): Studija planiranja gazdovanja šumama u Bosni i Hercegovini. Norveška šumarska grupa AS, Oslo, Norveška, str. 1-142. – Vođa tima za Republiku Srpsku. WB – Svjetska banka.

2. Маунага, З. и сарадници (2001): План газдовања за шуме са посебном намјеном у строгим резерватима природе ЈАЊ и ЛОМ. Бања Лука, стр. 1-122. – Индивидуални консултант. WB – Svjetska banka.

3. Копривица, М., Маунага, З. и сарадници (2002): План газдовања шумама Националног парка СУТЈЕСКА. Scandiaconsult. Тјентиште, стр. 1-25. – Локални експерт за планирање газдовања. WB – Svjetska banka.

4. Пројект развоја и очувања шума – БиХ: Институционална подршка државним предузећима за газдовање шумама у ФБиХ и у РС (2005/06): Аустријске савезне шуме (öБФ) – локални експерт за људске ресурсе. WB – Svjetska banka.

5. Пројект развоја и очувања шума – БиХ: Преглед привредног и финасијског оквира у шумарском и дрвопрерађивачком сектору и развој механизама одређивања цијена дрвета (2005/06): Coillte consult – локални експерт за пословно планирање. WB – Svjetska banka.

6. Пројект развоја и очувања шума – БиХ ; Угрожене врсте дивљачи у БиХ – координација. 2006. WB – Svjetska banka.

7. Пројект развоја и очувања шума – БиХ; Могућности издвајања заштићеног подручја Клековача - Лом – координација. 2006. WB – Svjetska banka.

8. Пројект развоја и очувања шума – БиХ; Оправданост развоја екотуризма у БиХ - координација. 2007. WB – Svjetska banka.

9. Пројект развоја и очувања шума – БиХ: Одрживо управљање ловиштима у циљу повећања прихода.. 2010. WB – Svjetska banka.

 

Studije i projekti lokalnog karaktera:

1. Могућност примјене таблица при уређивању високих шума – Шумарски факултет Бања Лука (2002).

2. Прираст храстових шума у вези са њиховим сушењем – Шумарски факултет Бања Лука (2003-2005): вођа тима.

3. Развој стабла смрче у једнодобним састојинама на подручју Босне – Шумарски факултет Бања Лука (2003/04) – вођа тима.

4. Истраживање промјена у структурној и просторној изграђености састојина и њихов утицај на величину, квалитет и вриједност запремине и прираста у чистим и мјешовитим шумама јеле, смрче и букве – Шумарски факултет Бања Лука (2003/04).

5. Издвајање сталних огледних површина у Републици Српској – Шумарски факултет Бања Лука (2005).

6. Карактеристике раста и оптимална изграђеност вјештачки подигнутих састојина у Републици Српској – Шумарски факултет Бања Лука (2005).

7. Унапређење планирања газдовања шумама у Републици Српској – Шумарски факултет Бања Лука (2007).

8. Стратегија развоја и управљања реформским процесима шумарства Републике Српске – Шумарски факултет Бања Лука (2007) – вођа тима.

9. Студија оправданости проширења Националног парка „Сутјеска“. Шумарски факултет Бања Лука (2007).

10. Истраживање структуре крошања с циљем пројектовања оптималне изграђености састојина и одређивање варијабилитета таксационих елемената једнодобних састојина храста китњака (2008/09) – вођа тима.

11. Таблице за планирање и контролу узорка при инвентури шума у Босни и Херцеговини. Шумарски факултет Бања Лука (2008/09).

12. Cost – benefit analiza opravdanosti proglašenja Prokletija za peti nacionalni park. Konzorcij Magaprojekt d.o.o. Banja Luka i Šumaplan d.o.o. Čelinac (Finansijer Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore, Podgorica (2009).

13. Оптимална изграђеност крошњи и виталност стабала у буковим сјеменским састојинама у функцији повећања урода сјемена. Шумарски факултет Бања Лука (2010).

14. Економско-техничка документација са приједлогом акта о установљавању ловишта на подручју Брчко дистрикта БиХ. Магапројект д.о.о. Бања Лука. (ФинансијерВлада Дистрикта Брчко) (2010).

15. Оптимално стање састојина црне јохе као предуслов достизања максималне и економичне производње квалитетних сортимената. Шумарски факултет Бања Лука (2011).

16. Обрада, анализа и публикација Друге инвентуре шума на великим површинама у Републици Српској. Шумарски факултет Бања Лука (2011).

17. Унапређење планирања газдовања шумама у власништву Републике Српске. Магапројект д.о.о. Бања Лука (Финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске) (2012) - вођа тима

18. Тренд промјена дебљинске и сортиментне структуре залихе дрвета у високим шумама са природном обновом. ЦЕФОР, Бања Лука (Финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске) (2012).

 

Стратешки документи

1. Национална стратегија и акциони план за заштиту биолошке и пејзажне разноликости у БиХ, члан радне групе за област шумских екосистема, 2006/07. Министарство за околиш ФБиХ.

2. Стратегија заштите природе у Републици Српској, члан комисије, 2006/07. Министарство за екологију РС.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner