Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, na Univerzitet u Banjoj Luci u drugom upisnom roku, biće objavljen 21. avgusta 2019. godine.

Tekst konkursa biće objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'', kao i na internet stranicama Univerziteta u Banjoj Luci i organizacionih jedinica.
Opširnije...

Vatra je deo zemaljskog sistema u poslednjih 400 miliona godina, a ljudi su jedina vrsta koja može da kontroliše i upravlja vatrom. Vatru smo koristili više od milion godina, kao lovci-sakupljači i kao poljoprivrednici za održavanje produktivnosti zemljišta. Dakle, vatra je nesumnjivo najuticajniji element u razvoju ljudskog društva.

Opširnije...

Pozivamo sve bivše studente Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su uspješno okončali studije prvog, drugog ili trećeg ciklusa da se  učlane u Alumni centar Univerziteta u Banjoj Luci.

 Registraciju je moguće izvršiti ovdje.

Šumarski 5 1