U periodu od 04-16. septembra 2017. godine dr Marijana Kapović Solomun, Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, je delegirana kao predstavnik nacionalnog fokal pointa, ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koje je UNCCD fokalna institucija u BiH, te Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, da učestvuje u Trinaestom zasjedanju zemalja potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv degradacije zemljišta (UNCCD, COP 13), održane u pokrajini Ordos u Kini.
Opširnije...

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini,  raspisuje se   
Opširnije...