U okviru realizacije projekta „Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF“ koji se bavi unapređenjem nastavnih planova i programa u pogledu erozije i bujica održan je sastanak 24.01.2020. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Opširnije...

Sastanak na kojem je predstavljen prijedlog budućeg korišćenja zgrade u izgradnji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGGF) Univerziteta u Banjoj Luci, održan je 06. februara 2020. godine.

Kako je navedeno tokom sastanka održanom u prostorijama AGGF-a, u novoj zgradi će biti smješten Arhitektosnko-građevinsko-geodetski fakultet i Šumarski fakultet UNIBL.

Opširnije...

Banja Luka, 05.02.2020.

Članovi Misije šumarstva Svjetske banke u sastavu Tuukka Castren, Rajesh Koirala, Klas Sander i Una Đikić u srijedu, 05. februara 2020. godine, posjetili su Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Tema sastanka odnosila se na mogućnosti i ciljeve dalje podrške Svjetske banke šumarskom sektoru u BiH, sa fokusom na ekonomske usluge i ukupnu modernizaciju i konkurentnost šumarskog sektora.
Opširnije...

Svečanom akademijom održanom 27. decembra 2019. godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obilježio je 27 godina uspješnog rada i razvoja.

Akademiji su prisustvovali: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Boris Pašalić, predsjednik Skupštine grada Zoran Talić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci Biljana Antunović, generalni direktor Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ Slaven Gojković, dekani fakulteta u sastavu Univerziteta, direktori javnih preduzeća, pomoćnici ministara u Vladi Republike Srpske i drugi.

Opširnije...