Terenska nastava iz predmeta Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo, za studente treće godine našeg fakulteta, održana je 17. maja 2017. godine u Doboju, u Centru za sjemensko-rasadničku proizvodnju. Studenti su posjetili dva rasadnika: Usora i Stanovi. Terensku nastavu vodili su dr Milan Mataruga, red. prof. i Msc Branislav Cvjetković, viši asistent.
Opširnije...

Povodom obilježavanja jubileja 25 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 25 godina šumarstva Republike Srpske, organizuje se međunarodna naučna konferencija Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva - 25 godina šumarstva Republike Srpske, "FORSD" - Banja Luka (Republika Srpska, BiH).

Za više informacija posjetite zvaničnu internet stranicu Konferencije.