Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

I semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

2

0

30

30

0

6

 

Matematika

2

2

0

30

30

0

6

 

Hemija

2

2

0

30

30

0

6

 

Anatomija i hemija drveta

2

3

0

30

45

0

7

 

 Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnička mehanika

3

3

0

45

45

0

6

 

Tehnička fizika

2

2

0

30

30

0

7

 

Statistički metodi u šumarstvu

2

2

0

30

30

0

6

 

Svojstva drveta I

2

2

0

30

30

0

6

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

0

 315

 330

0

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Engleski jezik I
2. NJemački jezik I

II semestar

1. Engleski jezik II
2. NJemački jezik II

 

 

Nastavni plan

šifra predmeta

PREDMET

časova
sedmično

teren dana

časova u
semestru

teren sati

ECTS

P

V

P

V

I semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanika I

3

3

0

45

45

0

6

 

Matematika

3

3

0

45

45

0

6

 

Šumarska ekoklimatologija

2

2

0

30

30

0

4

 

Petrografija sa geologijom

2

2

0

30

30

0

4

 

Hemija

3

3

0

45

45

0

6

 

Izborni predmet

2

2

0

30

30

0

4

II semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanika II

3

3

1

42

42

8

6

 

Šuma i životna sredina

2

2

1

28

28

8

4

 

Geodezija i kartografija

2

2

1

28

28

8

4

 

Fiziologija biljaka

2

2

0

28

28

0

4

 

Dendrologija

3

3

4

42

42

32

8

 

Izborni predmet

2

2

0

28

28

0

4

 

UKUPNO:

29

29

7

421

421

56

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Latinski jezik
2. Engleski jezik
3. Tehničko crtanje
4. Uvod u toksikologiju
5. Informatika i GIS u šumarstvu

II semestar

1. Tehnička mehanika
2. Ishrana biljaka
3. Korovi u šumarstvu
4. Sociologija