U PRILGOGU SE NALAZI KOMPLETNA DOKUMENTACIJA ZA LICENCIRANJE
AKADEMSKIH STUDIJA I CIKLUSA – DIPLOMIRANI INŽENJER

 

BANJA LUKA
decembar, 2012.

 

 

Elaborat I ciklus PDF

 

 

U PRILGOGU SE NALAZI KOMPLETNA DOKUMENTACIJA ZA LICENCIRANJE
AKADEMSKIH STUDIJA II CIKLUSA – MASTERBANJA LUKA

decembar, 2012.

 

Elaborat II ciklus - Šumarstvo 60 ECTS PDF

 

Elaborat II ciklus - Šumarstvo 120 ECTS PDF

 

Elaborat II ciklus - Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama PDF