Dana 22.02.2019. godine u 11:00 časova, kandidat Dragan Vrsaljković će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala za sjednice) braniti završni rad pod naslovom:

 

UTICAJ SKLOPA SASTOJINE NA PRIRODNO OBNAVLJANJE HRASTA KITNJAKA NA PODRUČJU Š.U. ''SRBAC''

 

Odbrana završnog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane. Završni rad se nalazi na javnom uvidu u Studentskoj službi Fakulteta.

Dana 18.02.2019. godine u 13:00 časova, kandidat Rade Kuzmanović će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala za sjednice) braniti završni rad pod naslovom:

 

ANALIZA GAZDOVANJA LOVIŠTEM ''JAVOROVA''

 

Odbrana završnog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane. Završni rad se nalazi na javnom uvidu u Studentskoj službi Fakulteta.

Šumarski fakultet Banja Luka- Katedra organizacija i ekonomika                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                           04.02.2019.

Test 1 i 2. iz predmeta Ekonomika preduzeća u šumarstvu, održan dana 01.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:

TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Miloš Ratković

2298

11Boban Branković

2468

15

Dajana Abazović

2469

12Đorđe Bulajić

2313

11

Srđan Bilić

2380

15Miladin Stupar

2474

14

Đuro Daljević

2471

18 

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić

Šumarski fakultet Banja Luka Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                                 _________________04.02.2019.

Test 1. i 2. iz predmeta Politika i organizacija u šumarstvu, i Organizacija i poslovanje u šumarstvu, održan dana 21.09.2018. godine, položili su slijedeći studenti:

TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Tihomir Ivić

2260

16Gospava Gajić

2073

14

Dragan Ostić

2015

12 

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić

Šumarski fakultet Banja Luka Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                                 ________________04.02.2019.

Test 1. i 2. iz predmeta Preduzetništvo u šumarstvu, održan dana 01.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:

TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Goran Kaurin

2390

18Nataša Knežević

2430

12

Aleksandar Crepulja

2377

18

Nikola Vasiljević

2370

18

Marko Popović

2382

18 

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić

Šumarski fakultet Banja Luka - Katedra organizacija i ekonomika                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                                  06.02.2018.

 

Test iz predmeta Trgovina drvetom, održan dana 01.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:

R.broj

Ime i prezime

Indeks

Bodovi

1.

Duško Ilić

2379

13

2.

Srđan Soldo

2328

14

3.

Nevena Borovčanin

2470

16

Studenti koji su ispunili predispitne obaveze (test i seminarski rad), mogu pristupiti polaganju završnog ispita.

 Završni ispit iz predmeta Trgovina drvetom (kod profesora Glavonjića) biti održan 14.02.2019. godine, sa početkom u 9.00 sati, u sali broj 4

Doc. dr Dragan Čomić

Poštovani,

            Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

            Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 8. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 01. do 20. januara 2019. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2018/2019. godine na prvom ciklusu studija.

 

S poštovanjem

Koordinator za osiguranje kvaliteta

Dana 22.10.2018. godine u 12:00 časova, kandidat Ilija Čigoja će na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala za sjednice) braniti završni rad pod naslovom:

 

''UTICAJ MEHANIZACIJE NA DEGRADACIJU ZEMLJIŠTA NA MRKONJIĆKOM ŠUMSKO – PRIVREDNOM PODRUČJU''

 

Odbrana završnog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane. Završni rad se nalazi na javnom uvidu u Studentskoj službi Fakulteta.

savez banner