Biodiverzitet šuma

Pretpostavka za slušanje ovog predmeta je poznavanje flore šumskih i drugih prirodnih ekosistema, stečeno kroz nastavu Botanike i Fitocenologije. Kroz ovaj modul, studenti se upoznaju sa rijetkim, ugroženim i zaštićenim vrstama biljaka u RS i zemljama okruženja.

Katedra: Silviekologija

Šifra predmeta: OŠ13BIOD

Status predmeta: izborni

Semestar: IV

Fond časova: 2P+2V

Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Vladimir Stupar, doc.
Saradnik: Dr Vladimir Stupardoc.

Uslovljenost drugim predmetima:

Ishodi učenja (stečena znanja):
Poznavanje vrste podrazumijeva poznavanje njene taksonomije, morfologije, biologije, ekologije, areala i statusa u bio-legislativi.

Sadržaj predmeta:
Opšti dio: Taksonomske, morfološke i biološke osnove. Herbološke postavke. Ekološke osobine staništa.Fizionomske i stanišne klasifikacije. Idioelementi. Životni oblici. Geoelementi. Cenoelementi. Ekološki indeksi. Kanjonska i refugijalna staništa. Subpanonske šume. Močvarna i vlažna staništa. Tresetišta. Visokoplaninska staništa. Staništa (sub)mediterana i oromediterana. Faktori i kategorije ugroženosti-zaštićenosti. Statusi vrsta. Crvene liste i crvene knjige.
Posebni dio: Lychenophyta. Bryophyta Lycopodiaceae-Equisetaceae-Ophioglossaceae -...- Pinaceae -...- Ephedraceae.,Aristolochiaceae-Ranunculaceae -...- Crassulaceae-Saxifragaceae-Rosaceae. Fabaceae-Droseraceae -...- Geraniaceae -...- Euphorbiaceae-Apiaceae. Paeoniaceae -...- Violaceae -...- Caryophyllaceae -...- Plumbaginaceae. Gentianaceae -...- Dipsacaceae -...- Scrophulariaceae -...- Verbenaceae. Lamiaceae-Callitrichaceae-Campanulaceae. Asteraceae-Cichoriaceae. Butomaceae -...- Liliaceae -...- Iridaceae -...- Orchidaceae. Juncaceae-Cyperaceae-Poaceae -...- Typhaceae.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe, seminarski rad.

Literatura:
Šilić Č. (1984, 1988): Endemične biljke. Priroda Jugoslavije
Crvena knjiga biljaka Hrvatske.
Crvena knjiga biljaka Srbije.
Lakušić V. (1982, 1988): Planinske biljke. Priroda Jugoslavije 5, Sarajevo.
Šilić Č. (2002): Endemične i rijetke biljke parka prirode Blidinje.
Bucalo V. i dr. (2008): Flora prašumskog rezervata Lom. Šumarski fakultet Banja Luka
Brujić J. i Milanović Đ. (2011): Biodiverzitet Cicelja. Arbor Magna, Banja Luka.
Drešković N. i dr. (2011): NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini. WWF, Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-15 bodova); Seminarski rad (0-20 bodova); Kolokvijum (0-25 bodova); Završni ispit (0-40 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Biodiverzitet šuma

No Documents available

Nastavni materijali Biodiverzitet šuma

No Documents available

Korisno na internetu Biodiverzitet šuma