Mr Danijela Petrović

Danijela Petrovic

Katedra za korišćenje šumskih resursa

Viši asistent

Kancelarija br.:  15

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 109


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 01.10.1978. u Kraljevu.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2005.


Aktivnosti

Saradnik na nastavnim predmetima:

Anatomija i svojstva drveta, Osnovi prerade drveta

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

-

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

-

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

-

Naučno i stručno usavršavanje:

-

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

-

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

-

Radovi saopšten na skupu međunarodnog značaja štampani u celini:

Govedar, Z., Keren, S., Oljača, R., Dukić, V., Petrović, D. (2009): Istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija u sastojini smrče, jele i bukve (Piceo – abieti – fagetum) na području Dnolučke planine, Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", 10-13 septembar 2009, Banja Luka.

Govedar, Z., Maksimović, M., Blagojević, D., Dukić, V., Petrović, D., Zlokapa, B. (2009): Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu „Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini“, Banja Luka

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Cvjetković, B. (2012): Growth models of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkyně) trees in different biological positionsin the seed culture 'Zanožje Vitez'. Forests in the future - Sustainable Use, Risks and Challenges“ 4-5. Oktobar 2012. Beograd.

Petrović, D., Isajev, V., Šoškić, B. (2012): Intra and inter-line variability of physical wood properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in the seed orchard on Jelova gora. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Petrović, D., Dukić, V., Jović, G. (2012): Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Jović, G., Petrović, D., Dukić, V., (2012): Tree growth models of Austrian pine cultures in the forest management area “Teslić”. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Radovi objavljen u zborniku radova:

Šoškić, B., Govedar, Z., Todorović, N., Petrović, D. (2007): Osnovna fizička svojstva drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, str. 97-110

Šoškić, B., Stojičić, D., Petrović, D. (2007): Gustina i mehanička svojstva drveta duglazije, borovca i crnog bora. Šumarstvo, 3-4, Beograd

Šoškić, B., Govedar, Z., Todorović, N., Petrović, D. (2008): Čvrstoća na pritisak i tvrdoća drveta smrče (Picea abies Karst.) iz kultura. Šumarstvo, 3, Beograd

Šoškić, B., Stojičić, D., Petrović, D. (2010): Zavisnost mehaničkih svojstava drveta duglazije, borovca i crnog bora od širine prstenova prirasta i gustine. Šumarstvo, 3-4, Beograd

Govedar, Z., Dukić, V., Petrović, D., Keren, S. (2012): Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u Dinarskoj prašumi „Lom“. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 16, str. 45-60, Banja Luka.

Završni radovi i disertacije:

Petrović, D. (2010): „Unutar i međulinijska varijabilnost svojstava drveta crnog bora (Pinus nigra Arnold) u semenskoj plantaži na Jelovoj gori“. Magistarski rad, odbranjen 13.10.2010. Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Ostale publikacije:

-


Projekti

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner