Odluke

Odluka o pojedinačnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Banjoj Luci za propuste u radu koji dovode do materijalne i drugih vidova štete po Univerzitet


Odluka o matičnosti fakulteta/ Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti

Izmjena i dopuna Odluke o matičnosti fakulteta/ Akademije umjetnosti i studijskoh programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti, broj: 02/04-3.3610-110/15 od 26.11.2015.


Odluka o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu I ciklusa studija i u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Odluka o izmjenama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama


Odluka o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2016/17. godinu


Odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na I ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na II ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na III ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn