Dr Dragan Čomić

Dragan Comic

Katedra za ekonomiku i organizaciju u šumarstvu

Docent

Kancelarija br.: 13

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 108


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 18.05.1979. u Sarajevu.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005.

Magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2009.

Doktor šumarskih nauka iz oblasti ekonomike i organizacije šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2016.

Zaposlenje:

Preduzeće za preradu, doradu i prodaju ljekovitog bilja "Lјekobilje", Trebinje, 2000-2001.

Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka, 2005.

Univerzitet Banja Luka, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, 2010. do danas.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Politika i organizacija u šumarstvu, Preduzetništvo u šumarstvu.

Saradnik na nastavnim predmetima:

Ekonomika preduzeća u šumarstvu, Politika i organizacija u šumarstvu, Trgovina drvetom, Osnovi marketinga u šumarstvu, Preduzetništvo u šumarstvu, Društveno odgovorno poslovanje u šumarstvu, Ekonomika šumarstva, Marketing u šumarstvu, Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

Ekonomika i organizacija u šumarstvu (Ekonomika preduzeća u šumarstvu, Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje preduzeća, Osnove marketinga u šumarstvu, Trgovina drvetom, Šumarstvo u razvoju ruralnih područja)

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

 

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

 • Regionalni projekt ’’Slijedeći koraci u implementaciji Aarhuske konvencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskog republici Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, Kosovu (teritorija pod nadležnošću UN-a)’’, Implementacija projekta ‘’Aarhus u praksi’’, Ministarstvo inostranih poslova Holandije u saradnju sa RECom, 2006.
 • Regionalni projekat: Zaštita urbanih šuma i zelenih površina, Protection of Urban forests and green areas- SECTOR regionalni program “Supporting Environmental Civil Society Organisations in Southeastern Europe“- projekat se provodi putem grant programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC- Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe's), donirano od strane Švedske internacionalne razvojne organizacije– SIDA, grant br. 21812, septembar 2008.
 • Nacionalni projekt u okviru DRP projekta: ‘’Pošumljavanje obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vode’’,UNDP i GEF, 2006
 • Nacionalni projekt Civilno društvo i građani CDG, podprojekat: ’’Koalicino zagovaranje zakonske zaštite Vrbaskog zaštitnog područja’’, Vlada Holandije, Centri civilnih inicijativa CCI, 2008.
 • Nacionalni projekat: ‘’Podrška urbanoj održivost gradskog zelenila Banjaluke, nacionlani SECTOR projekat REC, SIDA, Švedska, 2007.
 • Nacionalni projekat: ''Edukacija omladine u cilju jačanja svijesti o važnosti i načinima zaštite gradskog zelenila i šumskih ekosistema - Javni poziv za finansiranje omladinskih aktivnosti u 2008.godini, Administrativna služba Grada Banja Luka– Odjeljenje za društvene djelatnosti, januar 2009
 • Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC-a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 • TCP/RER/3502 (BiH)-Tehnička pomoć za korištenje energije na bazi drveta za poboljšanje održivog ekonomskog ruralnog razvoja i zadovoljenje ciljeva u vezi sa obnovljivom energijom za 2020. godinu za Zapadni Balkan", Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agricultural Organization of the United Nations- FAO), 2016.
 • ''Diferencijalna renta u šumarstvu Republike Srpske'', Vlada Republike Srpske,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2016.

Naučno i stručno usavršavanje:

 • COST akcija: ’’Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP)’’, Sopron, Mađarska, 2013.
 • COST akcija: "Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests"
 • COST akcija: Capacity Building in Forest Policy and Governance in Western Balkan Region – CAPABAL: ’’ 1ST Core Group and joint WG meeting’’, Beograd, Srbija, februar, 2015.
 • COST akcija FACESMAP: ''6`th MC and WG Meeting’’, 16-18.09.2015., Beč, Austrija
 • Online konferencija: "Climate Smart Forestry: Responsible forestry to reduce GHG emissions", World Wildlife Fund WWF online conference, 11.02.2016.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Akademsko udruženje "Eko logic", Banja Luka, 2005-2010.

Institut za kvalitet i održivi razvoj ‘'IKOR'', Banja Luka, 2005-2010.

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

 

 

Objavljeni radovi međunarodnog značaja:

Čomić, D. (2004). EIONET Bosne i Hercegovine u funkciji zaštite zdravlja ljudi, imovine i prirodnih dobara. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem -Zbornik radova: Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi . Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 23-24. septembar 2004. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (201-210).

Čomić, R., Šumatić, N., Matić, S., Čomić, D. (2004). Višenamjenska uloga gradskog zelenila u zaštiti životne sredine. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem -Zbornik radova: Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi . Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 23-24. septebmar 2004. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (229-239).

Čomić, D. (2005). Environmental impact assessment of Corridor Vc on flora, fauna and landscape, with some protection measures proposal. 2.Međunarodni znanstveni simpozij: Koridor VC kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran. Osijek, Hrvatska, novembar 2005. Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek. (580-594).

Čomić, D. (2006). Uticaj drvenaste vegetacije urbanih sredina na poboljšanje kvaliteta vazduha. Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: Zaštita vazduha i zdravlje. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, april 2006. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (331-337).

Čomić, D. (2006). Preduslovi za održivi razvoj ekoturizma kao osnove za ekonomsku samoodrživost zaštićenih područja. Međunarodna naučna konferencija: Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 05-08. jul 2006. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (331-339).

Čomić D., Veljko R., Vučić G., Dragojević S. (2008). Drvenaste vrste u funkciji održivosti urbanih sredina. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 14-15. novembar 2008.. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (945-959).

Čomić, D., Veljko, R., Ševarika, R. (2009). Cjeloviti sistem upravljanja otpadom i prijedlog mjera zbrinjavanja otpada u Banjoj Luci. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-26. jun 2009. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (941-949).

Čomić, D. (2009). Potrebe zaštite prirodnih i civilizacijskih vrijednosti i rijetkosti ’’Vrbaskog zaštitnog područja’’- dio Republika Srpska. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-26. jun 2009. Banja Luka: Institut zaštite, ekologije i informatike. (933-940).

Čomić, D., Glavonjić, B. (2012). Analysis of the possibilities for carbon credits generating in private forests. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem: Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1-4. novembar 2012. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (697-726).

Glavonjić B., Čomić D. (2012). South East European forest products market: Actual situation and tendencies of development. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem: Plenarni referat, Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1-4. novembar 2012. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (75-92).

Radovi objavljeni u zborniku radova instituta/fakulteta i stručni radovi:

Čomić D. (2009). Ekonomski aspekti uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću ’’Industrijske planaže’’ Banja Luka. Glasnik Šumarskog fakulteta br.11. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (111-131).

Govedar Z., Lukić Z., Čomić D. (2011). Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske. Zbornik radova ’’Nezaposlenost’’ sa naučnog skupa: Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Banja Luka: Klub intelektualaca 123, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka. (136-147).

Čomić, D. (2011). Analiza potreba i mogućnosti FSC certifikacije privatnih šuma u Republici Srpskoj. Glasnik Šumarskog fakulteta br.15. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (49-73).

Čomić, D., Škrbić, N., Bećirović, DŽ., Milovanović, M. (2013). Pregled organizacija i institucija šumarstva u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Glasnik Šumarskog fakulteta br.18. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (57-90).

Kapović, M., Čomić, D., Lazović, N. (2013). Analiza trenda promjena tipova klimata na području Foče. Glasnik Šumarskog fakulteta br.19. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (7-22).

Završni radovi i disertacije:

D. Čomić (2005). Prijedlog organizacije EIONET mreže u BiH u funkciji zaštite šuma od požara. Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

D. Čomić (2009). Ekonomski aspekti uvođenja i poboljšanja kvaliteta proizvoda (na primjeru preduzeća ''Industrijske plantaže'' Banja Luka). Magistarski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet.

D. Čomić (2016). Ekonomsko modeliranje generisanja karbon kredita u zasadima topola. Doktorska disertacija, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

 

Ostale publikacije:

 • Brošura: ‘’Aarhus u praksi’’, stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’, Banja Luka, juni 2006.
 • Brošura: ‘’Pošumljavanja obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vode’’, stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’, Banja Luka, juli 2006.
 • Elaborat: ‘’Elaborat zdravstvenog stanja sa mjerama za planiranje, održavanje, i zaštitu stabala na predmetnim drvoredima Grada Banje Luke’’, urednik i stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’, Banja Luka, dec.2007.
 • Elaborat: ‘’Prirodne i civilizacijske vrijednosti Vrbaskog zaštitnog podrčja’’, urednik i stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’, Banja Luka, nov.2008.
 • Studija: ‘’Zaštita urbanih šuma i zelenih površina’’, urednik i stručni saradnik’’, urednik i stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’, Banja Luka, nov.2009.
 • Elaborat: ’’ Zaštita na radu u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata’’, stručni saradnik, Akademsko udruženje ‘’Eko logic’’ i Udruženje privatnih šumovlasnika ‘’Naša šuma’’, Banja Luka, juli 2011.

Projekti - rukovođenje

 • Regionalni projekt ’’Slijedeći koraci u implementaciji Aarhuske konvencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskog republici Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, Kosovu (teritorija pod nadležnošću UN-a)’’, Implementacija projekta ‘’Aarhus u praksi’’, Ministarstvo inostranih poslova Holandije u saradnju sa RECom, 2006.
 • Regionalni projekat: Zaštita urbanih šuma i zelenih površina, Protection of Urban forests and green areas- SECTOR regionalni program “Supporting Environmental Civil Society Organisations in Southeastern Europe“- projekat se provodi putem grant programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC- Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe's), donirano od strane Švedske internacionalne razvojne organizacije– SIDA, grant br. 21812, septembar 2008.
 • Nacionalni projekt u okviru DRP projekta: ‘’Pošumljavanje obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vode’’,UNDP i GEF, 2006
 • Nacionalni projekt Civilno društvo i građani CDG, podprojekat: ’’Koalicino zagovaranje zakonske zaštite Vrbaskog zaštitnog područja’’, Vlada Holandije, Centri civilnih inicijativa CCI, 2008.
 • Nacionalni projekat: ‘’Podrška urbanoj održivost gradskog zelenila Banjaluke, nacionlani SECTOR projekat REC, SIDA, Švedska, 2007.
 • Nacionalni projekat: ''Edukacija omladine u cilju jačanja svijesti o važnosti i načinima zaštite gradskog zelenila i šumskih ekosistema - Javni poziv za finansiranje omladinskih aktivnosti u 2008.godini, Administrativna služba Grada Banja Luka– Odjeljenje za društvene djelatnosti, januar 2009
 • Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC-a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 • TCP/RER/3502 (BiH)-Tehnička pomoć za korištenje energije na bazi drveta za poboljšanje održivog ekonomskog ruralnog razvoja i zadovoljenje ciljeva u vezi sa obnovljivom energijom za 2020. godinu za Zapadni Balkan", Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agricultural Organization of the United Nations- FAO), 2016.
 • ''Diferencijalna renta u šumarstvu Republike Srpske'', Vlada Republike Srpske,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2016

 

 1. Program dugoročnog razvoja Preduzeća ‘’Hercegovina bilje’’, LJubinje, april, stručni saradnik 2005
 2. Studija o dugoročnom razvoju preduzeća ‘’Industrijske plantaže’’ Banjaluka, stručni saradnik maj, 2005.
 3. Program dugoročnog razvoja Lovišta ’’Zmijanje’’ Banja Luka, stručni saradnik, juni 2005
 4. Razvoj male komercijalne poljoprivrede (Small Scale Commercial Agriculture Projects-SSCADP), Implementacija projekta: ’’Poboljšanje kvaliteta proizvoda inkubatorske proizvodnje u preduzeću Ljubivit ad Ljubinje’’, World Bank, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, br. BA-SSCADP-BOS-3742-GR-BL-GR-06-013, projekt koordinator i stručni saradnik, 2006.
 5. Razvoj male komercijalne poljoprivrede (Small Scale Commercial Agriculture Projects-SSCADP), Implementacija projekta: ’’Poboljšanje kvaliteta pčelinjih proizvoda Ljubinjskog udruženja pčelara’’ World Bank, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, br. BA-SSCADP-BOS-3742-GR-BL-GR-06-012, projekt koordinator i stručni saradnik, 2006.
 6. Razvoj nacionalnih standarda za održivo upravljanje i certifikaciju šuma u BiH (QCBS-004), Studija o pravnom, institucionalnom, političkom i operativnom okviru šumarstva Bosne i Hercegovine, projekt razvoja i konzervacije šuma (FDCP) kredit Svetske Banke BOS 3779, saradnik, 2006.
 7. ‘’Identifikacija šuma visoke zaštitne vrijednosti'', član radne grupe iz RS, UNDP, World Bank- BiH Forest Development and Conservation Project, 2006.
 8. Priprema preduzeća «Industrijske plantaže» Banjaluka za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001, stručni konsultant, 2007. godine,
 9. Priprema preduzeća «Beoplast» Trn za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, projekt menadžer i stručni konsultant, 2009. godine,
 10. Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekt koordinator, projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC -a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 11. Učešće u izradi dokumentacije za dobijanje ekološke dozvole svojstu istraživača saradnika za oblast ekologije (planovi aktivnosti, dokazi uz zahtjev, studije uticaja na životnu sredinu) za preko 250 organizacija u BiH
 12. Učešće u izradi i implementaciji projekta: ’’Preliminarna priprema privatnih šumovlasnika za sertifikaciju po zahtjevima FSC standarda’’, Vlada Republike Srpske, Agencija za šume, april 2011.
 13. Učešće u izradi i implementaciji projekta: ’’Projektovanje modela decentralizacije u oblasti šumarstva Republike Srpske’’, Vlada Republike Srpske, Agencija za šume, april 2011.
 14. Projekt koordinator: ''Ispitivanje interesa vlasnika privatnog zemljišta u RS za pošumljavanje u cilju generisanja karbon kredita'', Naša Šuma, 2011.
 15. Projekt menadžer i stručni konsultant: ’'Priprema drvoprerađivačkih preduzeća za proces sertifikacije u skladu sa FSC CoC standardima (za 5 drvoprerađivačkih preduzeća)’’, Privredna komora RS, putem grant programa projekta FIRMA podržanog od SIDA-e i USAID-a, nov. 2011.
 16. Projekt menadžer i stručni konsultatn: ''Implementation of the FSC Chain of Custody for wood processing company Mig Commerce Ribnik''. EBRD (Evropska banka za obnovui i razvoj) Business Advisory Service (BAS), u okviru programa ''Žene u biznisu na Zapadnom Balkanu''; 2012.
 17. Projekt menadžer i stručni konsultatn: ''Implementacija EN+ standarda u preduzeću FAŠ Šipovo''. Banja Luka, Šipovo, 2015.
 18. Stručni konsultatnt: ’’Analiza nedostataka za pravni i regulatorni okvir proizvodnje energije od drvne biomase’’. Program Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke „Aid for Trade“. Banja Luka, Sarajevo, 2015.
 19. Učesnik u izradi elaborata ispred Šumarskog fakulteta Banja Luka za potrebe projekta: Izrada modernog koncepta makro i mikroorganizacije u JPŠ ''Šume Republike Srpske'' a.d. Sokolac, JPŠ ''Šume Republike Srpske'' a.d. Sokolac 2016.
 20. Stručni konsultant: ''Potencijali šumskih resursa u okviru jedinice lokalne samouprave Bosanski Petrovac'', 2016.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner