Кatedra za gajenje šuma

Zoran Govedar
Šef katedre:
Prof. dr Zoran Govedar
redovni profesor

Katedra Gajenja šuma na Šumarskom fakultetu aktivno je počela sa radom od 2009. godine iako je njen postepeni razvoj počeo nakon osnivanja Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci (1992. godine). Katedru čine 2 nastavnika od kojih je jedan vanredni profesor i jedan docent.

Nastavna djelatnost katedre ostvaruje se u sva tri ciklusa studija. U sastavu katedre nalaze se 4 predmeta na prvom ciklusu studija (Ekološke osnove gajenja šuma, Gajenje šuma 1, Šumske melioracije i Gajenje šuma posebne namjene), 3 predmeta na drugom ciklusu studija (Šuma i klimatske promjene, Planiranje uzgojnih mjera u gazdovanju šumama i Projektovanje šumsko-uzgojnih radova) i na trećem ciklusu 4 predmeta (Dinamika šumskih sastojina, Sistemi gazdovanja šumama, Prirodi blisko gajenje šuma i Gajenje glavnih tipova šuma).

Naučno-istraživački i stručni rad katedre obuhvata: istraživanje ekoloških činioca koji utiču na gajenje šuma, ekološki monitoring, istraživanja u šumama posebne namjene i zaštićenim prirodnim područjima, šumske melioracije, prirodno obnavljanje šuma, njegu šuma, šumsko-uzgojne analize i preporuke, izradu projekata za vještačko obnavljanje šuma, izradu šumsko-uzgojnih planova i projekata i dr.

Nastava se odvija kroz predavanja, vježbe i terensku nastavu. Terenska nastava realizuje se u saradnji sa JPŠ “Šume Republike Srpske”, Nacionalnim parkovima “Kozara” i “Sutjeska” i Industrijskim plantažama. Posljednjih godina intenzivirana je međunarodna saradnja, kao rezultat potpisanih bilateranih sporazuma sa šumarskim fakultetima u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Sofiji a posebno sa srodnim katedrama koje povezuje usmjerenje na prirodno gajenje šuma i to u okviru eks-katedarskih sastanaka.

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Gajenje šuma I
  2. Ekološke osnove gajenja šuma

Izborni predmeti:

  1. Gajenje šuma posebne namjene
  2. Šumske melioracije
II ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Planiranje uzgojnih mjera u gazdovanju šumama

Izborni predmeti:

  1. Projektovanje šumsko uzgojnih radova

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Vanredni profesori:

      Prof. dr Zoran Govedar

Docenti:

      Dr Srđan Кeren

Saradnici:  

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za gajenje šuma

No Documents available

savez banner