Кatedra za korišćenje šumskih resursa

Dane Marceta
Šef katedre:
Dr Dane Marčeta
docent
Katedra za Korišćenje šumskih resursa obuhvata grupu predmeta na prvom i drugom ciklusu studija koji studentima daju mogućnost da steknu znanja iz oblasti poznavanja drvnih i nedrvnih proizvoda šuma, standardizacije, ergonomije, planiranja i projektovanja šumskih komunikacija, tehnika i tehnologija rada u šumarstvu, proizvodnje i korišćenja šumske biomase za energiju, kao i osnove mehaničke prerade drveta. Dakle kroz niz predmeta koji su raspoređeni na različitim godinama studija, a uz znanja koja se stiču na ostalim katedrama, studentima se nudi mogućnost da se osposobe za samostalno planiranje, organizaciju i praćenje proizvodnje u šumarstvu. U toku izvođenja nastavnog procesa vodi se računa da studenti dobiju priliku da praktično vide i učestvuju u onom što uče na predavanjima, a što se postiže održavanjem terenskih nastava u saradnji sa JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac. Nastavnici i saradnici Katedre su školovani ili se školuju na renomiranim univerzitetima kao što su Univerziteti u Ljubljani i Beogradu. Osoblje Katedre učestvuje u međunarodnim i lokalnim projektima, a studentima se pruža mogućnost da na projektima rade kao saradnici.

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Anatomija i svojstva drveta
 2. Iskorišćavanje šuma I
 3. Iskorišćavanje šuma II
 4. Mehanizacija u šumarstvu
 5. Proizvodi šuma
 6. Šumske komunikacije

Izborni predmeti:

 1. Ergonomija u šumarstvu
 2. Osnovi prerade drveta
 3. Proizvodi šuma animalnog porijekla
II ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Otvaranje šuma
 2. Tehnologije iskorišćavanja šuma

Izborni predmeti:

 1. Agrarno šumarstvo
 2. Sakupljanje i prerada nedrvnih proizvoda u šumarstvu
 3. Upotreba drveta i biomase

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Docenti:

       Dr Dane Marčeta
   

 Saradnici:

Viši asistenti:

       Vladimir Petković, ma
       Mr Danijela Petrović

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za korišćenje šumskih resursa

No Documents available

savez banner