Opšti predmeti

   

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Botanika I
 2. Botanika II
 3. Geodezija i kartografija
 4. Matematika
 5. Petrografija sa geologijom
 6. Fiziologija biljaka
 7. Hemija

Izborni predmeti:

 1. Engleski jezik
 2. Informatika i GIS u šumarstvu
 3. Ishrana biljaka
 4. Кorovi u šumarstvu
 5. Latinski jezik
 6. Sociologija
 7. Tehnička mehanika
 8. Tehničko crtanje
 9. Uvod u toksikologiju

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Redovni profesori:

   
        Prof. dr Mira Milić
        Prof. dr Rodoljub Oljača
        Prof. dr Nada Šumatić

Vanredni profesori:

         Prof. dr Željka Marjanović-Balaban

Saradnici:

Viši asistenti:

         Zorana Hrkić-Ilić, ma

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za opšte predmete

No Documents available

savez banner