Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma

Milan Mataruga
Šef katedre:
Prof. dr Milan Mataruga
redovni profesor
Širok spektar predmeta koji se proučavaju na Katedri za šumarsku genetiku i osnivanje šuma omogućava studentima sticanje najsavremenijih znanja u oblasti šumarske genetike, varijabilnosti, metoda oplemenjivanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja, očuvanja genetičkih resursa, proizvodnje sjemena i sadnog materijala, te podizanja novih šuma (zasada) razničite namjene: proizvodne (dugoročni i krtkoročni zasadi), socijalne i ekološke (zaštitne).
Dinamičnost razvoja nauke u oblastima kojima se Katedra bavi zahtijeva od njenih članova konstatno usavršavanje. Osoblje katedre stiče svoja znanja u prestižnim Evropskim i svjetskim institucijama, a konstantno prisustvo u međunarodnim istraživačkim projektima i naučnim skupovima obezbjeđuje praćenje modernih naučnih tokova, sticanje novih znanja i prenošenje istih na studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji se realizuju na Katedri.
Osim nastavnog, naučnog i istraživačkog procesa članovi katedre ostvaruju odličnu saradnju sa privrednim subjektima u Republici Srpskoj. Organizacija konferencija, simpozijuma i seminara se organizuje uz učešće priznatih Evropskih naučnih radnika sa kojima Katedra ima odličnu saradnju.
Time Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma održava proces „cjeloživotnog usavršavanja“ bazirajući se kako na studente, tako i na kolege iz struke nastojeći dati maksimalan doprinos na podizanju znanja i svijesti o značaju osnivanja novih šuma na dobrobit ljudskog društva.

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Genetika sa oplemenjivanjem biljaka
  2. Osnivanje šuma i plantaža
  3. Šumski genetički resursi
  4. Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

Izborni predmeti:

  1. Osnove biotehnologije u šumarstvu
  2. Sistemi antierozionog pošumljavanja
II ciklus:

Obavezni predmeti:

  1. Upravljanje šumskim genetičkim resursima

Izborni predmeti:

  1. Plantažno šumarstvo

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Redovni profesori:

            Prof. dr Milan Mataruga

Saradnici:

Viši asistenti:

            Mr Vanja Daničić

            Branislav Cvjetković, ma

            

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za šumarsku genetiku i osnivanje šuma

No Documents available

savez banner