Кatedra za planiranje gazdovanja šumama

Zoran Maunaga
Šef katedre:
Prof. dr Zoran Maunaga
redovni profesor
Katedra za Planiranje gazdovanja šumama (Uređivanje šuma) na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci nastavlja tradiciju iste katedre od prije 1992. godine, na tadašnjem Šumarskom fakultetu Sarajevu. Od osnivanja ovog, tada Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, 1949. godine postoji i Katedra za uređivanje šuma. Ovaj, sada već istorijski, period rada Katedre može se slobodnije podijeliti na period do odlaska profesora Matića u penziju 1972. godine i nakon toga do početka rata u BiH. Prvi period prikazan je u brošuri Naučno stručni i nastavni rad Katedre za uređivanje šuma i... (Sarajevo, 1974).
Nakon odlaska u penziju profesora Matića rad Katedre se nastavlja u istom duhu, po "Matićevoj", odnosno "Sarajevskoj" školi uređivanja šuma. U praksi se uvodi uređivanje šuma na tipološkim osnovama i primjena statističkog reprezentativnog metoda za procjenu šuma. Doprinos Katedre za rješavanje praktičnih problema opisan je u radu Inventura šuma i planiranje gazdovanja u Republici Srpskoj (Koprivica, M., Maunaga, Z. 2000). U ovom periodu najznačajniji projekti na Katedri bili su istraživanje izdanačkih šuma bukve i hrasta kitnjaka (Stojanović, O. i saradanici) i Prinosne tablice za smrču, bijeli i crni bor (Pavlič, J. i saradnici).

DJELATNOST KATEDRE

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Univerzitet, 2009) katedra obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje i prati izvođenje nastave na predmetima u okviru katedre,
 • razmatra i rješava pitanja nastavnog, naučnog i istraživačkog rada iz oblasti katedre,
 • stara se o kvalitetu izvođenja nastave,
 • stara se o unapređenju nastave i naučnog rada u oblasti nastavnih disciplina,
 • neposredno je odgovorna za podizanje nastavnog i naučnog podmlatka,
 • organizuje stručne sastanke radi razmatranja stručnih i praktičnih pitanja i druge oblike djelovanja namijenjene stručnom usavršavanju nastavnika, saradnika, studenata i popularizacije nauke (klubovi, tribine i sl.)
 • pokreće postupak izbora nastavnika i saradnika
 • predlaže članove komisije za pisanje referata za izbor u zvanje nastavnika i saradnika,
 • razmatra teme za izradu diplomskih, specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija,
 • inicira prijedloge za promjenu nastavnog plana i programa,
 • inicira izdavanje udžbenika i literature,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta

Nastavni predmeti

I ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Dendrometrija
 2. Inventura šuma
 3. Prirast šuma
 4. Uređivanje šuma I
 5. Uređivanje šuma II
 6. Šumarska biometrika

Izborni predmeti:

 1. Dendrohronologija
 2. Кontinuitet produkcije šuma
II ciklus:

Obavezni predmeti:

 1. Metode istraživanja u šumarstvu
 2. Modeli rasta šuma

Izborni predmeti:

 1. Integralno planiranje gazdovanja šumama

Akademsko osoblje

Nastavnici:

Redovni profesori:

     Prof. dr Zoran Maunaga

Docenti:

     Dr Vojislav Dukić

Saradnici:

Viši asistenti:

    Mr Brane Zlokapa
    Mr Duško Čuković

Ostalo

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dokumenti Katedre za planiranje gazdovanja šumama

No Documents available

savez banner