Iskorišćavanje šuma II

Cilj nastave iz ovog predmeta je da studente upozna sa tehnikom rada na proizvodnji šumskih drvnih sortimenata, te da ih osposobi da kao budući inženjeri šumarstva mogu samostalno planirati i obavljati ovu proizvodnju, uvažavajući sa jedne strane principe produktivnosti i ekonomičnosti a sa druge strane principe potrajnosti i zaštite biološke raznolikosti.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13ISK2
Status predmeta: obavezan
Semestar: VI
Fond časova: 2P+2V uz 3 dana terenske nastave
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Dr Dane Marčeta, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: položen ispit iz Iskorišćavanja šuma I
Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen da samostalno donosi planerske odluke od ključnog značaja za odabir odgovarajuće tehnologije i planiranje proizvodnje i transporta drveta. 
Sadržaj predmeta:
UVOD - Transport drveta, Problematika, definicije, faze i opšti pokazatelji transporta. Načini i sredstva transporta. Troškovi transporta. Izbor transportnog sredstva. Šumske vlake, Optimalna gustina mreže šumskih vlaka i drugih komunikacija. Žičano-užetne naprave. Utovar i istovar drveta. Prevoz drveta. Normiranje rada na troškovima prve i druge faze transporta i utovara. Transport drveta vodom i vazduhom. PLANIRANJE RADOVA U ISKORIŠĆAVANJU ŠUMA - Vrste planova u iskorišćavanju šuma. Plan iskorišćavanja šuma u okviru šumskoprivredne osnove. Operativni (izvođački) planovi proizvodnje u iskorišćavanju šuma i neposredni troškovi proizvodnje. Godišnji plan proizvodnje. Projekat za izvođenje. OPERATIVNO RUKOVOĐENJE PROIZVODNJOM ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA - Izbor izvođača radova. Praćenje i kontrola realizacije radova. Prijem i otprema izrađenih sortimenata. ŠTETE U ŠUMI IZAZVANE ISKORIŠĆAVANJEM ŠUMA

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i terenska nastava.

Literatura:

Nikolić, S. (1993): Iskorišćavanje šuma. Zavod za udžbenike i nastavna sredstvastva. Beograd.
Kulušić, B. (1977): Iskorišćavanje šumaproizvodnja šumskih drvnih sortimenata. Šumarski fakultet u Sarajevu.
Bajić, V. Danilović, M. (2003): "Iskorišćavanje šuma" - praktikum, Beograd
Popović V. (1969): "Iskorišćavanje šuma "-drugi deo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Iskorišćavanje šuma II

No Documents available

Nastavni materijali Iskorišćavanje šuma II

No Documents available

Korisno na internetu Iskorišćavanje šuma II