Prof. dr Ljiljana Došenović

Ljiljana Dosenovic

Katedra za silviekologiju

Vanredni profesor

Kancelarija br.: 15

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 109


Biografija

Osnovni podaci:

Rođena 10. 06. 1956. godine u Banjojluci

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, Šumarski fakultet, Institutu za pejzažnu arhitekturu u Beogradu, 1979.

Magistar urbanizma, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Banjojluci, 2003.

Doktor poljoprivrednih nauka, uža naučna oblast Hortikultura, Poljoprivredeni fakultet, Univerzitet u Banjojluci, 2009.

Zaposlenje:

Komunalno preduzeće Banjaluka, (1980-1990).

Urbanistički zavod Banjaluka, (1990-1994).

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od (2004-  


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Šuma i životna sredina

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

Uticaj šuma na zaštitu životne sredine, zaštita, očuvanje i obnova objekata urbanog zelenila, zaštita i čuvanje biodiveziteta, urbano zelenilo

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Mentorstvo:

Sanja Grubić: Mjesto i funkcija urbanih šuma na urbanom području Ljubije, master rad u izradi.

Član komisije za odbranu doktorske disertacije: 

Dijana Simonović:Istraživanje mogućnosti obnove i unapređenja identite­ta Banjaluke kao pejzažnog grada putem urbanističke regulacije, odbranjen rad, oktobar, 2014.

Malina Čvoro: Transformacija priobalja u funkciji unapređenja identiteta gradova RS i BiH, odbranjen rad, juni 2015;

Arhitektonski  fakultet Beograd,  Univerzitet u Beogradu

Tanja Trkulja: Definisanje metodoloških principa regeneracije napuštenih železničkih koridora u Republici Srpskoj, odbranjen rad, juni 2015;

Član komisije za odbranu rada drugog ciklusa:

Željko Kuzmanović: Stanje i funkcije šuma Spomen-područja Donja Gradi­na, odbranjen rad, juni, 2012.

Dalibor Ilić: Regeneracija napuštenih i nedovoljno iskorišćenih pro­stora uz uskotračnu prugu Srnetica – Šipovo na primjeru razvoja istraži­vačko-proizvodnog centra za drvo, odbranjen rad, mart, 2013.

Jelena Barać: Konstruisanje - pristup, preporuke, pravila, odbranjen rad, juni, 2014.

Valentina Milovanović: Unapređenje kvaliteta otvorenih javnih gradskih prostora prema modelu nemehaničkog urbanog koda, odbranjen rad,  mart, 2014.

Milena Timotija: Urbana rekonstrukcija i revitalizacija industrijskog kompleksa Fabrike duvana u Banjaluci, odbranjen rad, april, 2014.

Milka Slijepčević, Urbana regeneracija devastiranih prostora Banje Luke, odbranjen rad, , februar, 2015.

Dalibor Stojčić: Konstruktivna primjena stakla u arhitektonskim objektima, odbranjen rad, juni, 2015.

Dragana Štrbac, Urbana regeneracija napuštenih industrijskih kompleksa na primjeru Incela u Banjaluci, odbranjen rad, mart, 2014.

Lara Prostran: Urbana regeneracija uličnog fronta istorijskog jezgra: u funkcijiočuvanja identiteta i povećanja kvaliteta prostora, odbranjen rad, avgust 2016.

Nikolina Mičić: Urbana regeneracija lokaliteta autobuske i željezničke stanice u Banja Luci, odbranjen rad, septembar, 2016.

Uroš Šušak: Mogućnost primjene alternativnog supstrata u proizvodnji rasada puzajuće pelargonije, septembar, 2016

Milica Čvokić: Model urbane transformacije i revitalizacije studentskog kampusa u Banjoj Luci sa fokusom na vizuelni aspket, master rad u izradi.

 

Naučno i stručno usavršavanje:

-

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske

CEFOR - Centar za šume

Ostale aktivnosti:

Dobitnik sljedećih priznanja:

1983. godine na međunarodnom urbanističko-arhitektonsom konkursu osvojila kao autor sa saradnicima prvu nagradu za "Idejni projekt pejzažnog uređenja parka posvećenog žrtvama palim fašističkim terorom u Gradišci."

Na Salonima urbanizma u Nišu:

1998. godine u kategoriji urbanističkih planova Priznanje za urbanistički plan Brčkog- prostorna organizacija pejzažnog uređenja sistema zelenih površina

2000. godine u kategoriji regulacionih planova Priznanje za regulacioni plan Dijela područja opštine Srpsko Sarajevo - prostorna organizacija pejzažnog uređenja sistema zelenih površina;

2001. godine u kategoriji međunarodnih konkursa Priznanje za Urbanističko rješenje C,C1 na Marijinom Dvoru u Sarajevu.


Bibliografija

Objavljene knjige:

Ljiljana Vujković, Ljiljana Došenović (2014): Dizajn vrta, Udžbenik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, p:1-200.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i sa naučnih skupova:

Došenović, LJ. (2003): Ocjena rekreativne vrijednosti šumskih kompleksa u gra­vitacionom području Banjaluke, Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Geografski fakultet, Asocijacija prostornih planera Srbije – Institut za prostorno planiranje, 137-148,Beograd;

Došenović, LJ. (2004): Položaj kao uticajni faktor rekreativne vrijednosti šumskih ekosistema, Glasnik šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, 73-86, Banjaluka; 

Došenović, LJ (2006): Metodološki pristup integralnom vrednovanju prirod­nih struktura u procesu urbanizacije gradova Republike Srpske, Zbornik rado­va sa međunarodnog skupa Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parko­va i drugih zaštićenih područja, Šumarski fakultet Banjaluka, 71-87, Banjalu­ka;

Došenović, LJ. (2006): Integrativna zaštita kulturnog pejzaža u kontekstu definisanja rekreativne funkcije urbanih šuma Banjaluke, Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja, Ahitekton­sko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, 251-261, Banjaluka;

Stanković, D, Došenović, LJ. (2007): Zaštita i unapređenje životne sredine u skladu sa strategijom održivog razvoja i Agendom 21, Šumarstvo, Časopis za šumarstvo, preredu drveta i pejzažnu arhitekturu, Udruženje šumarskih inže­njera i tehničara Srbije, 127-132, Beograd;

Stanković, D, Krstić, B, Došenović, LJ. (2007): Herbaceous plantsaslead (pb) hy­peraccumulators, Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Integralna zaštita šu­ma, naučno-tehnološka platforma, Institut za šumarstvo, 228-232;

Došenović, LJ. (2008): Obnova i očuvanje objekata pejzažne arhitekture u duhu održivog razvoja Banjaluke, Monografija naučno-istraživačkog projekta: Urba­na i graditeljska obnova grada Banjaluke u duhu održivog razvoja, Arhitek­tonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, 96-116, Beograd;

Stanković, D., Borivoje, K., Došenović, LJ. (2009): Koncentracija cinka u zemljištu šumskih ekosistema NP Fruška Gora, Glasnik Šumarskog fakulteta br. 9, STR. 47-62,  Banja Luka;

Kapović, M., Došenović, LJ., Čutura, T. (2010) : Dendroflora i hortikulturno riješelje saobraćajnog ostrva na Starčevici, u Banja Luci, Glasnik Šumarskog fakulteta br. 13, Banja Luka.

Došenović, LJ., Davidović, J. (2012). Mjesto i funkcija objekata hortikulture u procesu održivog razvoja urbane matrice Trebinja. Agroznanje 13 (3): 375-388. Banja Luka;

Đurić, G., Došenović, Lj., Davidović, J., Ćopić, M. (2012): The Botanical Garden of the University of Banja Luka. Agroznanje 13 (4): 673-679. Banja Luka;

Đurić, G., Šumatić, N., Došenović, LJ., Ćopić, M., Stupar, V., Davidović, J. (2012): Botanical Garden and Park of Banjaluka University. Sixth European Botanic Gardens Congress (EuroGard VI). Proceedings European botanic gardens in a changing world: insights into EUROGARD VI. 225-233;

Došenović, LJ., Sekulić, M., Davidović, J. (2013). Razvoj objekata hortikulture u strukturi urbane matrice Banjaluke. Agroznanje 14 (3): 367-375.

Sekulić, M., Stanković, B., Došenović, Lj.: (2014) Application of roof gardens in the defining image of the city, Proceedings of international academic conference on places and technologies 613-620, Beograd;

Došenović, LJ., Sekulić, M., Davidović, J., (2014): Green Structure of the Town of Trebinje: Town Plan Discourse Development. 17th International Conference of the Europen Forum on Urban Forestry (Crossing Boundapiec Urban Forests – Green Citi­es) Book of Abstracts: 34-35, Lausanne. Switzerland

Došenović, Lj., Trkulja, T. (2015). „Transformation of urban green spaces: redesign of Petar Kočić park in Banjaluka“. In: Book of conference proceedings M. Roso Popovac, A. Idrizbegović-Zgonić, S. Klarić, N. Rustempašić, A. Čausević /eds./ [Elektronski izvor] / 3rd international conference CICOP BIH - The importance of place (245-259). Sarajevo: CICOPBH

Trkulja, T., Došenović, Lj. (2016). „Possibilities of transformation of „Central mine“ brownfield site in Ljubija into an industrial park“, poster presentation. In 6th European Posgraduate Sustainable development Symposium, 1-3 June 2016. Granada: University of Granada

Završni radovi i disertacije:

Došenović, LJ. (2003): Rekreativna funkcija šumskih kompleksa Banjaluke kao element prostornog i urbanističkog planiranja, Magistarski rad, Univerzitet u Banjojluci, Arhitetonski fakultet.

Došenović, LJ. (2009): Mjesto i funkcija objekata pejzažne arhitekture u procesu urbanizacije i razvoja gradova RS,  Doktorska disertacija, Univerzitet u Banjojluci, Poljoprivredni fakultet.

Ostale publikacije:

 -


Projekti

Realizovan međunarodni stručni projekat u svojstvu rukovodioca projekta: 

Za međunarodnu organizaciju USAID izrada Projekta za obnovu i izgradnju ra­tom uništene urbane zelene infrastrukture u Šipovu;

Za međunarodnu organizaciju USAID izrada Projekta za obnovu i izgradnju ra­tom uništene urbane zelene infrastrukture Srbca.


Realizovan nacionalni stručni projekat u svojstvu rukovodioca projekta: 

Projekat rekonstrukcije drvoreda sa platanima u Vidovdanskoj ulici na podru­čju  Kozarske Dubice;

Idejni projekt park-šume  Lemna; Projekt rekonstrukcije pejzažnog uređenja sa ocjenom zdravstvenog stanja Vi­dovdanske ulice u Gradišci;

Valorizaciona osnova sa ocjenom zdravstvenog stanja dendroflore u Domu zdravlja u Prnjavoru;

Valorizaciona osnova zdravstvenog stanja  drvoreda u Prnjavoru;

Idejni projekat hortikulturnog uređenja Botaničke bašte u Univerzitetskom gradu, Univrerziteta u Banjojluci.

Urbane šume u procesu razvoja gradova Republike Srpske i GIS pozicioniranje,  Projekt finasiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2012. 

Plan gazdovanja za šume sa posebnom namjenom u strogim rezervatima prirode Janj i Lom, kojeg su finansirala Svjetska banka - međunarodna asocijacija za razvoj; kordinator

Projekat hortikulturnog uređenja zaštićenog područja za upravljanje resursimaUniverzitetski grad u Banjoj Luci, Projekt finasiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije, 2013– koordinator.

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner