Mehanizacija u šumarstvu

Prvi važan cilj je studente upoznati sa izabranim poglavljima iz mehanike, tehničke termodinamike, tehničke hidromehanike, mašinskih elemenata koji su važni za razumijevanje principa i gradnje šumskih mašina. Drugi cilj je da studenti steknu potrebne informacije i znanja o tehničko-tehnološkim karakteristikama i mogućnostima korišćenja mehanizovanih uređaja u eksploataciji, iskorišćavanju, podizanju i zaštiti šuma.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13MHZC
Status predmeta: obavezan
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V uz 1 dan terenske nastave
Broj ECTS bodova: 5

Nastavnik: Prof. dr Gordana Lakić-Globočki, red. prof.
Saradnik: Dr Dane Marčeta, doc.

Uslovljenost drugim predmetima:
Ishodi učenja (stečena znanja):
Očekuje se sistematizacija i proširivanje egzemplarnih znanja stečenih u prethodnom školovanju, odgovoran odnos i poštovanje tehničkih propisa o mašinama i uređajima, sticanje širih znanja o mašinama u cilju omogućavanja kompetentnih komunikacija u vezi izbora, eksploatacije, rukovanja i održavanja šumske mehanizacije.
Sadržaj predmeta:
Opšti pojmovi: mehanizacija, alat, oruđe, pokazatelji stepena mehanizacije. Mašinski materijali. Tehnologija mašinogradnje. Mašinski elementi (elementi za vezivanje, prenos snage). Motori SUS (pogonski agregat, goriva i maziva), Mašine za sječu i izradu drveta (motorne testere, mašineza koranje, mašine za baliranje, mašine za iveranje, mašine za briketiranje, harvesterii procesori)Mašine za privlačenje i iznošenje drveta (skideri, žičare, traktori itd.)Mašine za utovar i istovar drveta (šumske dizalice, šumska vitla). Mašine za prevoz drveta. Mašine za gradnju i održavanje šumskih puteva. Mašine za podizanje, njegu i zaštitu šuma. Održavanje mašina i mjere zaštite rukovaoca. Nastava se odvija putem predavanja, vježbi, i terenske nastave na kojoj se studenti upoznaju s bitnim osobinama šumskih mašina koje se koriste u specifičnim uslovima.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja, vježbe i terenska nastava.

Literatura:

Nikolić, S. (1990): Mehanizacija u šumaarstvu, Šumarski fakultet Beograd
Dereta, B. (1986): Motorne pile, Školska knjiga, Zagreb
Web stranice poznatih proizvođača šumarskih mašina i uređaja
A.J. MacDonald (1999): Harvesting Systems and Equipment in British Columbia, FERIC handbook, ISSN 0701-8355 ; No. HB-12 (dopunska literatura),

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Mehanizacija u šumarstvu

No Documents available

Nastavni materijali Mehanizacija u šumarstvu

No Documents available

Korisno na internetu Mehanizacija u šumarstvu