Prof. dr Mira Milić

Mira Milic

Katedra za opšte predmete

Redovni profesor

Kancelarija br.:  30

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 130


Biografija

Osnovni podaci:

Rođena 10.01.1956. u Derventi.

Obrazovanje:

Diplomirani inžinjer geologije, Rudarsko-Geološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, 1980

Magistar primijenjene geologije, Rudarsko-Geološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, 1989

Doktor tehničkih nauka oblasta geologija, Rudarsko-Geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2000.

Zaposlenje:

Srednja mašinska i građevinska škola Prijedor 1980-1996.

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 1996.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Petrografija sa geologijom

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

Ispitivanje prirodnog građevinskog materijala, kamena, šljunka i pijeska za potrebe građevinarstva, kao i za primjenu za potrebe kod izrade betona, tampona i asfalt-betona, Izrada inžinjersko – geoloških karata sa stabilnošću terena, Geomehanička ispitivanja tla za prijedlogom fundiranja različitih građevinskih objekata (mostova, hotela, zgrada, bazena itd.), Izrada geoloških podloga za urbanističko tehničke uslove.

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

 

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

 

Naučno i stručno usavršavanje:

 

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

JUDIMKA - Jugoslavensko društvo za ispitivanje materijala

TC - tehnički komitet za Bas standarde u Bosni i Hercegovini

GDC – Gemološko društvo Srbije

“Geo-Expo“ član upravnog odbora Bosne i Hercegovine, za Geotehnku, sa sjedištem u na Rudarsko-Feološkom fakultetu u Tuzli

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

Milić, M., 2005: Osnovi mineralogije i petrografije, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Banja Luka, 207str.

Milić, M., 2008: Osnovi mineralogije i petrografije, drugo dopunjeno izdanje, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Banja Luka, 213str.

Milić, M., 2009: Karbonatne stijene Zapadnog dijela Republike Srpske kao sirovine za građevinarstvo i industriju, Univerzitetu u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Banja Luka, 252 str.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

 

Radovi sa naučnih skupova:

 

Završni radovi i disertacije:

Milić, M (1989): Geološke karakteristike i ekonomska ocjena željezno-baritnog ležišta „Vidrenjak“ sa osvrtom na slične lokalitete u metalogenetskom rejonu Ljubije, magistarski rad

Milić, M (2000): Petro-fizička i fizičko-mehanička svojstva mezozojskih karbonata Zapadnog dijela Republike Srpske, doktorska disertacija

Ostale publikacije:

 


Projekti

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner