Proizvodi šuma animalnog porijekla

Student treba da upozna neposredne koristi od šume, koje se materijalizuju u različitim proizvodima animalnog porijekla. On treba da prepozna proizvod, da mu ocijeni kvalitet i da mu odredi namjenu.

Katedra: Korišćenje šumskih resursa
Šifra predmeta: OŠ13ANIM
Status predmeta: izborni
Semestar: III
Fond časova: 2P+2V
Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Dr Dane Marčeta, doc.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: 

Ishodi učenja (stečena znanja):
Student treba da stekne znanja o asortimanu animalnoh proizvoda koji se mogu očekivati iz šuma, klasifikaciju proizvoda, pojavne oblike na tržištu kao i znanja o značaju svakog od proizvoda.

Sadržaj predmeta:
ANIMALNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA ISHRANU - Slatkovodne ribe. Riječni rak. Vinogradski i sivi puž. Jaja (fazan, prepelica). Meso pernate divljači (divlja guska, divlja patka, fazan, jarebica, šumska šljuka). Meso niske divljači (jazavac, zec, puh). Meso visoke divljači (divlja svinja, jelen, srna, medvjed). ANIMALNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA FARMACEUTSKE SVRHE - Pijavice. Loj (divlja mačka, jazavac, medvjed, puh). Osušena tjelašca bubka zelenog (španska mušica) ANIMALNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA INDUSTRIJU KOŽE I KONFEKCIJE - Krzno (divlja mačka, kuna zlatica, kuna bjelica, lisica, zec, vidra). ANIMALNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA POTREBE KUĆNERADINOSTI I UREĐENJE ENTERIJERA - Kosti i rogovi (jelen, srndać), koža (medvjed), preparirane ptice.

Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja i vježbe.

Literatura:

Ljubojević, S. (2011): Proizvodi šuma animalnog porijekla, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
Sarnavka R.. (1946): Sporedni proizvodi šuma. Šumarski priručnik II dio. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb.
Mikavca, D., Savić N. (1999): Ribe rijeke Drine, Poljoprivredni fakultet u Banja Luci.
Ugrenović, A. (1948): Upotreba drveta i sporednih produkata šume. Nakladni zavod. Zagreb

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Proizvodi šuma animalnog porijekla

No Documents available

Nastavni materijali Proizvodi šuma animalnog porijekla

No Documents available

Korisno na internetu Proizvodi šuma animalnog porijekla