Master i magistarski radovi

MAGISTARSKI RADOVI

 

 

Miroslav Mirković

"DEBLJINSKI PRIRAST BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.) I CRNOG BORA (Pinus nigra Arnold) U TESLIĆKOM ŠUMSKOPRIVREDNOM PODRUČJU"

29.09.2016.


Slaviša Opačić

"STANJE I PROBLEMI GAZDOVANJA BUKOVIM ŠUMAMA U REPUBLICI SRPSKOJ“

14.09.2016.


Goran Jović

"RAZVOJNO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KULTURA CRNOG BORA U TESLIĆKOM ŠUMSKOPRIVREDNOM PODRUČJU"

12.07.2012.


Zoran Lazendić

"STRUKTURA I VARIJABILITET TAKSACIONIH ELEMENATA MJEŠOVITE SASTOJINE JELE, SMRČE I BUKVE U PRAŠUMI LOM"

26.09.2009.


Vojislav Dukić

"PRIRAST I VITALNOST ACIDOFILNIH ŠUMA HRASTA KITNJAKA U ZAPADNOM DIJELU PRIPANONSKE OBLASTI"

25.05.2007.


 

MASTER RADOVI

 

ŠUMARSTVO

 

Sanja Grubić

"STANJE I FUNKCIJA URBANIH ŠUMA NA PODRUČJU INDUSTRIJSKOG NASELJA LJUBIJA"

13.03.2017.


Božana Lepir

"NAJZNAČAJNIJE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE U SASTOJINAMA BUKVE NA PODRUČJU PRNJAVORA"

14.12.2016


Jovo Petković

"UTICAJ STEPENA SKLOPA NA PRIRODNO PODMLAĐIVANJE MJEŠOVITE SASTOJINE JELE I SMRČE NA PODRUČJU SITNICE ŠPP MRKONJIĆKO"

22.04.2016.


Dalibor Nedimović

"ZALIHA I ETAT KAO INDIKATORI KONTINUITETA UŽE KATEGORIJE ŠUMA 1200"

21.04.2016.


Dragan Plotan

"VARIJABILNOST SJEMENA I SADNICA KOD LINIJA POLUUSRODNIKA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea Matt/Liebl)"

18.11.2015.


Alen Gačić

"PROCJENA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA 40 TEST STABALA BREKINJE (Sorbus torminalis /L./ Crantz) - OSNOV ZA USMJERENO OPLEMENJIVANJE VRSTE"

24.06.2015.


Milan Tepić

"INDIVIDUALNI VARIJABILITET SADRŽAJA FOTOSINTETIČKIH PIGMENATA BREKINJE (Sorbus torminalis /L./ Crantz)"

03.02.2015.


Zvjezdana Topić

"VARIJABILNOST MORFO-FIZIOLOŠKIH SVOJSTAVA SJEMENA BREKINJE KAO POKAZATELJ GENETIČKOG POTENCIJALA VRSTE"

11.12.2013.


Željko Kuzmanović

"STANJE I FUNKCIJE ŠUMA SPOMEN PODRUČJA DONJA GRADINA"

01.04.2013.


 

UPRAVLJANJE ŠUMSKIM RESURSIMA NA PRIRODNIM OSNOVAMA

 

Miroslav Malešević


"DENDROFLORA NASELJA BORIK U BANJOJ LUCI"

27.11.2016


Jovo Petković

"UTICAJ STEPENA SKLOPA NA PRIRODNO PODMLAĐIVANJE MJEŠOVITE SASTOJINE JELE I SMRČE NA PODRUČJU SITNICE ŠPP MRKONJIĆKO"

22.04.2016.


Saša Drljača

"ZDRAVSTVENO STANJE KULTURA BOROVA NA PODRUČJU ISTOČNE HERCEGOVINE"

01.10.2015.


Nemanja Lazović

"UTICAJ POŽARA NA OSOBINE CRNICA NA MANJAČI"

05.12.2014.


Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner