Prof. dr Rodoljub Oljača

Rodoljub Oljaca

Katedra za opšte predmete

Redovni profesor

Kancelarija br.:  16

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 110


Biografija

Osnovni podaci: Rođen 1952. u Glamočanima, Srbac.

 

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer poljoprivrede, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1975.

Magistar poljoprivrednih nauka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1989.

Doktor poljoprivrednih nauka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2000.

 

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, od 2001. godine. u zvanju docenta, od 2006. u zvanju vanrednog profesora, od 2010. u zvanju redovnog profesora.


Aktivnosti

Nastavnik na nastavnim predmetima:

Fiziologija biljaka, Ishrana biljaka

Pedagoški rad na drugim institucijama:

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Oblasti istraživanja:

Fiziologija biljaka, ishrana biljaka, fiziologija mineralne ishrane biljaka, ishrana ratarskih biljaka, ishrana voćaka, ekofiziologija drvenastih biljaka

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Obavljao dužnosti prodekana za naučno-istraživački rad i prodekana za nastavu na Šumarskom fakultetu, član Savjeta Šumarskog fakulteta, Član Savjeta Univerziteta u Banjoj Luci

Mentorstvo:

Mentor većeg broja diplomskih radova iz Fiziologije biljaka, Šumarski fakultet, Banja Luka.

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Primjena biostimulatora kod uzgoja cvijeća u svrhu zaštite životne sredine. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, instuticija-nosilac: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Rodoljub Oljača (2008).

Ekofiziološka istraživanja u izdvojenim tipovima bukovih šuma u cilju utvrđivanja zavisnosti proizvodnje biomase i otpornosti na ekstremne ekološke uslove. Finansijer: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, institucija-nosilac: Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Rodoljub Oljača (2009).

Naučno i stručno usavršavanje:

Tempus IB-JEP 19020-2004, Interuniversity centers for environmental protection, Course: Europian Union Oriented Environmental  Menagement, for participation in expert work of  Interuniiversity centers for environmental protection.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Član Društva fiziologa Srbije, Član Naučno voćarskog društva Republike Srpske, Član Društva voćara Vojvodine

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

Ubavić M., Kastori R., Oljača R., Marković M. (2001). Ishrana voćaka. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci i Naučno voćarsko društvo Republike Srpske, Banjaluka, 1-152.

Ubavić M., Kastori R., Marković M., Oljača R. (2002). Ishrana povrća. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci i Naučno voćarsko društvo Republike Srpske. 1-181.

Oljača R., Srdić M. (2005). Fiziologija biljaka-praktikum. Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Art print Banjaluka, 155 strana.

Oljača R., Krstić B., Pajević S.(2006). Fiziologija biljaka. Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Art print  Banjaluka, 264 strane.

Krstić B., Oljača R., Stanković Ž. (2008). Ekofiziologija biljaka-Mehanizmi adaptacija biljaka na nepovoljne činioce. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Art print Banjaluka, 94 strane.

Ubavić M., Marković M., Oljača R. (2008). Mikroelementi i mikrođubriva  i njihova primjena u praksi, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, Grafo Mark, Laktaši, str. 71.

Krstić B., Oljača R., Stanković D. (2011). Fiziologija drvenastih biljaka, Šumarski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Grafomark Laktaši, 352 strane.

Oljača R., Borišev M., Krstić B., Hrkić Ilić Z. (2012). Fiziologija drvenastih biljaka - praktikum, Šumarski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Grafomark Laktaši, 81 strana.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Đurić G., Mićić N., Jeftić S., Oljača R.,  Cvikić Ž. (1997). The effect of the pruners, qualifications on the biologial  productivity in apple production. J. Sci.Agric.

Oljača R. (2001). Interakcijski odnosi sadržaja fosfora u različitim organima jabuke u zavisnosti od bujnosti kalem komponenata u periodu od sadnje do početka plodonošenja. Agroznanje, II, 1, 22-31.

Oljača R. (2001). Dinamike suve mase različitih organa jabuke u zavisnosti od bujnosti kalemkomponenata u periodu od sadnje do početka plodonošenja. Agroznanje, II, 1, 32-39.

Oljača R. (2002). Interakcijski odnosi sadržaja magnezijuma u različitim organima jabuke u zavisnosti od bujnosti kalemkomponenata.Banjaluka, Agroznanje br. 2. 20-28.

Oljača R. (2003). Interakcijski odnosi koncentracije Ca u različitim organima jabuke u zavisnosti od bujnosti kalemkomponenata. Zbornik Prirodno-matematičkih nauka. Banjaluka, godina III. Broj 4 i 5. 185-192.

Oljača R., Miletić P., Srdić M., Marjanović-Balaban Ž. (2004). Interakcijski odnosi koncentracije N, P, K i Ca u stablu jabuke u zavisnosti od bujnosti kalemkomponenata. Zbornik Prirodno-matematičkih nauka. Banjaluka. Broj 6-7, strana 9.

Miletić P., Bojanić V., Jovanović S., Oljača R., Topić Ž., Dragić M. (2004). Sinteza  kopolimera 4-vinil piridina sa stirenom, akrilonitrilom, metil-metakrilatom i metil-akrilatom i njihova primjena za sorpciju zlata iz razblaženih vodenih rastvora. Zbornik Prirodno-matematičkih nauka. Banjaluka. Broj 6-7, strana 14.

Oljača R., Miletić P., Srdić M., Marjanović-Balaban Ž. (2004). Interakcijski odnosi ispitivanih sorata jabuke jonagold i greni smit, primjenjenih doza đubriva i različitih rokova primjene na ostvareni kalo. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 2, str. 67-73.

Govedar Z., Oljača R., Stanivuković Z., Hrkić Z. (2007). Kalemljenje i zaštita jednogodišnjih izbojaka u izdanačkoj sastojini pitomog kestena na području Kostajnice. Agroznanje-poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 8., br. 3, 81-90.

Oljača R., Srdić M. (2007). Interakcijski odnosi ispitivanih sorata jabuke ajdared i greni smit, primjenjenih doza đubriva i različitih rokova primjene na ostvareni kalo. Agroznanje-poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 8., br. 3, 75-80.

Oljača R., Govedar Z., Hrkić Z. (2008):.Efekti aerozagađenja na učešće stoma na listovima ispitivanih vrsta divljeg kestena i breze u uslovima Banja Luke. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, br.98, str. 155-166.  

Srdić M., Oljača R. (2008). Nove tehnologije regulisanog deficita navodnjavanja koje utiču na prinos i kvalitet povrtarskih kultura u Republici Srpskoj. Akademija Nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi knjiga XIII. Odeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 7. Resursi Republike Srpske, Banja Luka, str. 247-253. 

Oljača R., Hrkić Z., Govedar Z., Srdić M. (2008). Određivanje gustine stoma voćnih vrsta u različitim ekološkim uslovima. Agroznanje-poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 9., br. 3, 123-129.

Oljača R., Srdić M., Hrkić Z. (2008). Određivanje procentualnog udjela stominih otvora soje u agroekološkim uslovima Lijevče polja. Agroznanje-poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 9., br. 4, 85-91.

Zeljković S., Parađiković N., Oljača R. (2009). Uticaj biostimulatora na rast i razvoj korijena rasada stalnocvjetajuće begonije (Begonia semperflorens L). Agroznanje - poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 10., br. 1, 117-125.  

Oljača R., Zeljković S. (2009). Uticaj ekoloških uslova na zastupljenost stoma na listu jabuke. Agroznanje - poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 10., br. 1, 67-73.

Oljača R., Hrkić Z., Lukić D. (2009). Uticaj aerozagađenja na gustinu stoma ispitivanih vrsta divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) i pajasena (Ailanthus altissima (Mill. Swingle). Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 10, str. 15-24.

Oljača R., Petković V., Hrkić Z., Govedar Z. (2009). Morfofiziološki pokazatelji analize podmlatka bukve (Fagus silvatica L.) u uslovima Š.U. Podgradci. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 11, str. 55-67

Šijačić-Nikolić M., Krstić B., Vilotić D., Stanković D., Oljača R. (2011). Comparative research of  accumulation of heavy metals in woody plants and herbs. Fresenius Environmental Bulletin. PSP Volume 20- No 12, 2011.

Hrkić, Z., Luković, J., Oljača, R., Borišev, M., Zorić, L. (2011). Uticaj nikla i olova na dužinu korijenova klonova vrbe (Salix spp.). Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 14, 19-27.

Oljača, R., Stanković, D., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I. (2013). Morfofiziološke karakteristike podmlatka bukve na području Š. G. Gradiška. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 19, 23-33.

Oljača, R., Stanković, D., Krstić, B., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Veselinović, M. (2014). Analysis of the physiological conditions of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka, Ecologica, 75, 541-545.

Radovi sa naučnih skupova:

Oljača R. (2000). Struktura rodnih grančica jabuke u zavisnosti od bujnosti sorte i podloge od sadnje do plodonošenja. XI kongres voćara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Tara, 21–25. novembar. Jugoslovensko voćarstvo, 9.

Oljača R. (2000). Interakcijski odnosi sadržaja kalijuma u različitim organima jabuke u zavisnosti od bujnosti kalemkomponenata u periodu od sadnje do plodonošenja. XI kongres voćara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Tara, 21-25 novembar. Jugoslavensko voćarstvo, 10.

Đurić G., Oljača R., Predić T., Marković M., Mićić N. (2000). Problem of fruit culture nutrition on pseudogley. International workshop Plant physiology in the new millenium, Banjaluka, 28-29. avgust. 

Oljača R., Miletić P., Srdić M. (2004). Uticaj različitih doza đubriva i vremenskih rokova primjene na ostvareni kalo kod sorti jabuke ajdared i greni smit. Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta. Teslić, 15-18.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija, strana 117.

Oljača R., Miletić P., Marjanović-Balaban Ž., Srdić M. (2005). Uticaj različitih doza đubriva i vremenskih rokova primjene na ostvareni kalo kod sorti jabuke ajdared i jonagold. Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Poljoprivreda RS kao sastavni dio evropskihintegracionih procesa. Jahorina, 28-31.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija voćarsko-vinogradarska proizvodnja, strana 114.

Oljača R., Miletić P., Srdić M., Marjanović-Balaban Ž. (2006). Uticaj različitih doza đubriva na ostvareni kalo kod sorata jabuke ajdared i greni smit. Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative. Teslić, 13-16.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija voćarsko-vinogradarska, strana 98.

Oljača R., Srdić M., Ristić M., Majkić A. (2006). Prilagođenost ispitivanih sorata soje, selekcija NS instituta, na agroekološke uslove Lijevče polja. Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative. Teslić, 13-16.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija ratarsko-povrtarska, strana 74.

Oljača R., Srdić M., Bijelić G., Hrkić Z. (2007). Određivanje procentualnog udijela stominih otvora drvenastih biljaka u različitim ekološkim uslovima. XII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. Teslić, 07-09.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija ratarsko-povrtarska, strana 126.

Oljača R., Srdić M., Ristić M., Majkić A. (2007). Uticaj meteoroloških uslova na ispitivana svojstva soje u agroekološkim uslovima Lijevče polja. XII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. Teslić, 07-09.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija ratarsko-povrtarska, strana 79.

Oljača R., Miletić P., Srdić M., Marjanović-Balaban Ž. (2007). Uticaj različitih doza đubriva i vremenskih rokova primjene na ostvareni kalo kod sorata jabuke ajdared i greni smit. XII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. Teslić, 07-09.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija voćarsko-vinogradarska, strana 108.

Oljača R., Hrkić Z. Govedar Z., Srdić M. (2008). Određivanje gustine stoma voćnih vrsta u različitim ekološkim uslovima. XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Pravci razvoja poljoprivrede Republike Srpske. Teslić, 11-13.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija voćarsko-vinogradarska, strana 102.

Oljača R., Srdić M., Hrkić Z. (2008). Određivanje procentualnog udijela stominih otvora soje u uslovima Lijevče polja. XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Pravci razvoja poljoprivrede Republike  Srpske. Teslić, 11-13.mart, Zbornik sažetaka, poster sekcija ratarsko-povrtarska, strana  75.

Oljača R., Zeljković S. (2008). Određivanje gutine stoma jabuke u različitim ekološkim uslovima. Naučno voćarsko društvo Srbije i Poljoprivredni fakultet Novi Sad. XIII Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem. Novi Sad, Srbija, 27-30. oktobar, 2008. godine. Knjiga abstrakata F01 Fiziologija i ekologija voćaka i vinove loze, strana 126.  

Oljača R., Govedar Z., Hrkić Z. (2009). Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka. International scientific conference "Forestry in achieving millennium goals" held  on  50 th anniversary of foundation of the institute of  lowland forestry and environment. Novi Sad,  Proceedings, 117-123.

Govedar Z., Keren S., Oljača R., Dukić V., Petrović D. (2009). Istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija u sastojini smrče, jele i bukve (Piceo-Abieti-Fagetum) na području Dnolučke planine. Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Banja Luka, 10-13.09.2009. Zbornik radova 1, str. 157-162. 

Oljača R., Todorović V., Zeljković S. (2009). Uticaj ekoloških uslova na gustinu stoma ispitivanih vrsta  Allium ursinum L. Allium sativum L. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem: Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 23-24.oktobar 2009. Poster prezentacija, poster 15, Zbornik izvoda, strana 126. 

Oljača R., Todorović V., Zeljković S. (2010). Influence of different agroecological conditions on  Allium ursinum L. and Allium cepa L. leaves stomatal density. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 45.hrvatski i 5.međunarodni simpozij agronoma. Opatija 15.-19. veljače 2010. Zbornik sažetaka, strana 133. 

Oljača R., Šumatić N., Govedar Z., Hrkić Z.(2010). Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions. International Scientific Conference: Forest ecosystems and changes. Institute of forestry Beograd. International union of forest research organizations. EFI asociated event. Belgrade, Belgrade, March 9-10, 2010, strana 34. 

Oljača R., Zeljković S. (2010): Uzajamno djelovanje doza i vremensih roova primjene đubriva na ostvareni alo od sorti jabuka ajdared i jonagold. Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni faultet, Petnaesto međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republie Srpske: Poljoprivreda i hrana-izazovi 21. vijeka, Zbornik sažetaka, strana 225.

Zeljković S., Parađiković N., Vinković T., Oljača R., Tkalec M. (2010). Sadržaj mineralnih materija rasada kadife (Tagetes erecta L) pod uticajem biostimulatora. Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Petnaesto međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Poljoprivreda i hrana-izazovi 21. vijeka, Zbornik sažetaka, strana 250.

Oljača, R., Hrkić, Z., Zeljković, S. (2011). Morfofiziološke karakteristike podmlatka bukve i hrasta na području G. J. Pastirevo. XVI Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Trebinje, 22-25. mart, Zbornik sažetaka, 189.

Oljača, R., Koleška, I., Hrkić Ilić, Z., Balaban Marjanović, Ž. (2012). Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska. XVI International Eco-conference, Ecological Movement of Novi Sad, Novi Sad, September 29-29th, Proceedings, 621-629.

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012). Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš In republic of Srpska. International Scientific Conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20. years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". Banja Luka, November 1-4th, Proceedings, 299-307.

Koleška, I., Bosančić, B., Radun, M., Oljača, R. (2013). Aegilops ssp. participation in development of Triticum ssp. III Međunarodni simpozijum i XIX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 26-29.03.2013, Zbornik sažetaka, str. 348.

Oljača, R., Koleška, I., Hrkić Ilić, Z., Stanković, D. (2013). Uticaj aerozagađenja na gustinu stoma ispitivanih drvenastih vrsta javorolisnog platana i bijelog jasena u uslovima Brčko distrikta. III Međunarodni simpozijum i XIX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, 26-29.03.2013, Zbornik sažetaka, str. 348.

Oljača, R., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Radović, M. (2013). Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management "Gornji Podgradci". 1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Subotica, June 4-7. Book of abstracts, 37.

Todorović, V., Oljača, R., Koleška, I., Bosančić, B., Srdić, S. (2015). Increased salinity impact on photosynthetic efficiency parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). IV Međunarodni simpozijum "AgroReS2016" Banja Luka, 03.03.-06.03. 2015. Zbornik sažetaka, 94.

Koleška, I., Hasanagić, D., Oljača, R., Kukavica B. (2015). Biostimulants effects on enzyme antioxidative response in leaves in different tomato (Lycopersicum esculentum) hybrids exposed to reduced mineral nutrition. 2nd International Conference on Plant Biology and 21th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society. 17-20.06. 2015, Petnica, Srbija

Koleška, I., Todorović, V., Oljača, R., Hasanagić, D., Bosančić, B., Đekić, N. (2016). Increased salinity impact on photosynthetic efficiency parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). V Međunarodni simpozijum "AgroReS2016" Banja Luka, 29.02.-03.03. 2016. Zbornik sažetaka, 115.

 

 

 

Završni radovi i disertacije:

 -

Ostale publikacije:

Stručni rad u časopisu nacionalnog značaja (s recenzijom):  

Miletić P., Marjanović-Balaban Ž., Oljača R., Grujić R. (2004). Četinari kao potencijalna sirovina za proizvodnju eteričnih ulja. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 1, str. 97-109.

Šikanjić S., Miletić P., Oljača R., Marjanović-Balaban Ž., Tešić M.(2005). Prilog proučvanju ekstrakcije eteričnog ulja iz drvnog zelenila četinara. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj 4, str. 55-63.

Oljača R., Srdić M. (2007). Uticaj djelimičnog sušenja korjenova na sadržaj azota, kalcijuma i magnezijuma u vegetativnim organima i plodu paradajza (Lucopersicon esculentum L.). Agroznanje-poljoprivredni naučno stručni i informativni časopis, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 8., br.4, str. 15-21.  


Projekti

Primjena biostimulatora kod uzgoja cvijeća u svrhu zaštite životne sredine. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, instuticija-nosilac: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Rodoljub Oljača (2008).

Ekofiziološka istraživanja u izdvojenim tipovima bukovih šuma u cilju utvrđivanja zavisnosti proizvodnje biomase i otpornosti na ekstremne ekološke uslove. Finansijer: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, institucija-nosilac: Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Rodoljub Oljača (2009).

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner