Šumarski fakultet Banja Luka Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                                ________________19.02.2019.

Test 1. i 2. iz predmeta Preduzetništvo u šumarstvu, održan dana 15.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Goran Kaurin

2390

15

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić

Šumarski fakultet Banja Luka- Katedra organizacija i ekonomika                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                             19.02.2019.Test 1 i 2. iz predmeta Ekonomika preduzeća u šumarstvu, održan dana 15.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:

TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Srđan Josipović

2473

16

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić


Šumarski fakultet Banja Luka Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                                _________________19.02.2019.

Test 1. i 2. iz predmeta Politika i organizacija u šumarstvu, i Organizacija i poslovanje u šumarstvu, održan dana 15.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:TEST 1TEST 2

Ime i prezime

Indeks

BodoviIme i prezime

Indeks

Bodovi

Ognjen Vokić15Milica Borovčanin

2353

12

Studenti koji su uspješno položili test 1. i test 2., i koji su ispunili ostale predispitne obaveze, mogu pristupiti polaganju usmenog ispita.

Doc. dr Dragan Čomić

Šumarski fakultet Banja Luka - Katedra organizacija i ekonomika                                                                      

Obavještenje za studente                                                                                             06.02.2018.Test iz predmeta Trgovina drvetom, održan dana 15.02.2019. godine, položili su slijedeći studenti:

R.broj

Ime i prezime

Indeks

Bodovi

1.

Abazović Dajana

2469

12

2.

Filip Tesla

2670

15

3.

Boban Branković

2468

14

4.

Tomislav Vukelić

2523

13

5.

Kamenko Juran

2437

13

Studenti koji su ispunili predispitne obaveze (test i seminarski rad), mogu pristupiti polaganju završnog ispita.Doc. dr Dragan Čomić
Poštovani,

            Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

            Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 8. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 01. do 20. januara 2019. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2018/2019. godine na prvom ciklusu studija.

 

S poštovanjem

Koordinator za osiguranje kvaliteta

Od sljedeće akademske godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci počinje nastava za prvu godinu studija na novom studijskom programu "Prerada drveta" (I ciklus studija). Studijski program "Prerada drveta" pripada grupaciji biotehničkih nauka jer sadrži discipline koje imaju biološki i tehnički karakter.

Opširnije...

savez banner