Za buduće studente

Studijski program "PRERADA DRVETA"

Od sljedeće akademske godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci počinje nastava za prvu godinu studija na novom studijskom programu "Prerada drveta" (I ciklus studija). Studijski program "Prerada drveta" pripada grupaciji biotehničkih nauka jer sadrži discipline koje imaju biološki i tehnički karakter.

Ishodi procesa učenja na studijskom programu "Prerada drveta" su bazirani na zahtevima drvnoindustrijskog sektora i drugih privrednih grana koje koriste drvo kao polaznu sirovinu. U tom smislu kao osnovni ishodi učenja na ovom studijskom programu predstavljaju kompetencije inženjera za preradu drveta za obavljanje poslova odgovornih inženjera u preduzećima koja se bave preradom drveta, proizvodnjom nameštaja i drugih proizvoda od drveta, a koji se odnose na: upravljanje tehnološkim procesima za pilansku preradu drveta, sušenje i zaštitu drveta, proizvodnju furnira i ploča na bazi drveta, proizvodnju građevinske stolarije, podova i drugih proizvoda od drveta kao i proizvodnju različitih kategorija nameštaja od drveta i procesa u hemijsko‐mehaničkoj preradi drveta.

Elaborat o opravdanosti izvođenja studijskog programa "Prerada drveta" koji sadrži liste obaveznih i izbornih predmeta možete pogledati ovdje.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn