I godina Prerada drveta

Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

I semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

2

0

30

30

0

6

 

Matematika

2

2

0

30

30

0

6

 

Hemija

2

2

0

30

30

0

6

 

Anatomija i hemija drveta

2

3

0

30

45

0

7

 

 Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnička mehanika

3

3

0

45

45

0

6

 

Tehnička fizika

2

2

0

30

30

0

7

 

Statistički metodi u šumarstvu

2

2

0

30

30

0

6

 

Svojstva drveta I

2

2

0

30

30

0

6

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

0

 315

 330

0

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Engleski jezik I
2. NJemački jezik I

II semestar

1. Engleski jezik II
2. NJemački jezik II

 

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner