II godina Prerada drveta

Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

III semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove dendrologije

2

2

0

30

30

0

6

 

Svojstva drveta II

2

2

0

30

30

0

7

 

CAD sistemi

3

5

0

45

75

0

6

 

Mašinstvo sa industrijskom energetikom

2

3

1

30

45

15

6

 

Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrotermička obrada drveta

3

3

1

45

45

15

6

 

Drvne konstrukcije

3

5

0

45

75

0

7

 

Lepila i lepljenje drveta

2

2

1

30

30

15

5

 

Zaštita drveta

2

2

1

30

30

15

7

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

4

 245

 420

60

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Termodinamika
2. Industrijski menadžment

II semestar

1. Hidraulika i pneumatika u drvnoj industriji
2. Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner