III godina Prerada drveta

Nastavni plan

Šifra predmeta

PREDMET

Časova
sedmično

Teren dana

Časova u
semestru

Teren sati

ECTS

P

V

P

V

V semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologije i sortimentna struktura proizvodnje u šumarstvu

2

2

0

30

30

0

6

 

Mašine i alati za obradu drveta

3

4

3

45

60

45

7

 

Hemijska prerada drveta

3

3

1

45

45

15

6

 

Unutrašnji transport i skladištenje u drvnoj
industriji

3

3

1

45

45

15

6

 

Izborni predmet

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

Furniri i furnirske ploče

3

3

1

45

45

15

6

 

Projektovanje nameštaja i proizvoda od dreveta

3

5

0

45

75

0

7

 

Prerada drveta na pilanama

3

3

3

45

45

45

6

 

Kompozitni proizvodi od drveta

3

3

2

45

45

30

6

 

Izborni predmet

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

11

 405

 450

165

60

 

Izborni predmeti

I semestar

1. Programiranje numerički upravljanih mašina alatki
2. CAM sistemi

II semestar

1. Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta
2. Projektovanje enterijera

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner