IV godina

Nastavni plan

šifra predmetaPREDMETčasova
sedmično
teren danačasova u
semestru
teren satiECTS
PVPV
VII semestar                
  Uređivanje šuma I 3 3 0 45 45 0 6
  Prirast šuma 3 3 0 45 45 0 6
  Lovstvo 2 2 1 30 30 8 5
  Ekonomika preduzeća u šumarstvu 2 2 0 30 30 0 4
  Trgovina drvetom 2 2 1 30 30 8 5
  Izborni predmet 2 2 0 30 30 0 4
VIII semestar              
  Uređivanje šuma II 3 2 4 42 28 32 7
  Politika i organizacija u šumarstvu 2 2 1 28 28 8 4
  Osnivanje šuma i plantaža 2 2 1 28 28 8 4
  Zaštita šuma 2 2 2 28 28 16 5
  Završni rad 0 0 0 30 30 30 6
  Izborni predmet 2 2 0 28 28 0 4
  UKUPNO: 25 24 10 394 380 110 60

 

Izborni predmeti

1 - grupa predmeta Silviekologija i osnivanje šuma
2 - grupa predmeta Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
3 - grupa predmeta Korišćenje, organizacija i ekonomika šumarstva i lovstvo

VII semestar

1. Degradacija zemljišta
2. Gajenje šuma posebne namjene
3. Osnovi marketinga u šumarstvu

VIII semestar

1. Sistemi antierozionog pošumljavanja
2. Kontinuitet produkcije šuma
3. Preduzetništvo u šumarstvu

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner