Šumske melioracije

Cilj modula je da studenti ovladaju osnovama principa i metoda melioracije šuma u zavisnosti od njihovog, stanja, ekoloških uslova staništa i regenerativne sposobnosti drveća.

Katedra: Gajenje šuma

Šifra predmeta: OŠ13MELI

Status predmeta: izborni

Semestar: IV

Fond časova: 2P+2V

Broj ECTS bodova: 4

Nastavnik: Prof. dr Zoran Govedar, red. prof.
Saradnik:

Uslovljenost drugim predmetima: položeni ispiti I godine studija
Ishodi učenja (stečena znanja):
Ishod učenja je obezbjeđivanje znanja i sposobnosti studenata za: utrđivanje kriterijuma i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta, samostalno projektovanje i izvođenje radova na melioraciji šuma i prevođenju u visoki uzgojni oblik, kao i za projektovanje i podizanje zaštitnih šumskih pojaseva.
Sadržaj predmeta:
Uvod, definicija, karakteristike, potreba, cilj i objekti melioracija; Teorijske osnove pripreme meliorativnih radova u šumarstvu; Uzroci degradacije šuma (abiotički, biotički i antropogeni); Zaštitni šumski pojasevi; Vegetacioni oblici degradiranih šuma; Kriterijumi za utvrđivanje stepena degradiranosti šuma; Opšti principi melioracije degradiranih i izdanačkih šuma; Pripremni radovi za melioraciju šuma; Stanje degradiranih šuma kao faktor melioracije; Melioracija degradiranih izdanačkih šuma; Metodi melioracije degradiranih i izdanačkih šuma; Izbor načina i metoda melioracije degradiranih šumskih staništa; Praktična primjena metoda i načina melioracije degardiranih šuma.
Metode nastave i savladavanja gradiva:
Predavanja i vježbe; izrađen i prihvaćen elaborat na kraju semestra; položene predispitne obaveze

Literatura:

  1. Krstić, M. (2006): Gajenje šuma - konverzija, melioracija i veštačko obnavljanje, Udžbenik, Šumarski fakultet u Beogradu
  2. Lujić, R. (1973): Šumske melioracije. Udžbenik. Šumarski fakultet u Beogradu
  3. Šafar, J. (1963): Uzgajanje šuma. Udžbenik, Zagrebizabrana poglavlja
  4. Pataky, Lj. (1956): Melioracija šikara i drugih oblika degradiranih niskih šuma. Sarajevo

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku nastave (0-10 bodova); Kolokvijum 1 (0-20 bodova); Kolokvijum 2 (0-20 bodova); Završni ispit (0-50 bodova).

Ostale napomene za predmet:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rezultati ispita Šumske melioracije

No Documents available

Nastavni materijali Šumske melioracije

No Documents available

Korisno na internetu Šumske melioracije