Dr Vanja Daničić

Vanja Danicic

Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma

Docent

Kancelarija br.:  15

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 109


Biografija

Osnovni podaci:

Rođena 29.08.1974. u Bihaću.

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2002.

Magistar šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.

Doktor šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjojluci, 2018.

 

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2004.


Aktivnosti

Saradnik na nastavnim predmetima:

Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, Šumski genetički resursi, Osnove biotehnologije u šumarstvu

Pedagoški rad na drugim institucijama:

-

Oblasti istraživanja:

Genetika, oplemenjivanje, biotehnologija, genetički resursi, konzervacija

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

Predsjednik Sindikalne organizacije "Šumarski fakultet" od 2013-

Komisija za Reviziju prijedloga i priznavanja šumskih sjemenskih objekata na području zapadnog dijela Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede - član

Član Radne grupe za izradu zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za upis u registar proizvođača reproduktivnog materijala šumskog drveća - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede- predsjednik komisije

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za upis u registar proizvođača četinarskih sabala za novogodišnje i druge praznike - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede - predsjednik komisije

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za upis u registar proizvođača reproduktivnog materijala šumskog drveća - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede- član komisije

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za upis u registar proizvođača reproduktivnog materijala šumskog drveća za preduzeće doo „Hortikultura Milovanović, - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodprivrede –član komisije

Komisija o imenovanju za prodaju posječene drvne mase iz parka "Univerzitetski grad" Univerziteta u Banjojluci - član komisje

Član Organizacionog odbora za održavanje trećih "Radničkih sportskih igara Univerziteta u Banjoj Luci, RSI UNIBL(Odluka, broј: 01/04-2.2719/16 оd 05.09.2016. godine).

Urednik časopisa "Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci" ( 2016- ) 

 

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

-

Naučno i stručno usavršavanje:

Ex-situ conservation of native plant species, Park Monte Baro, Lombardy Seed Bank, Italy, 26-30 September 2005.

Naučno i stručno usavršavanje na Šumarskom fakultetu u Firenci, Italija 2007.

Naučno i stručnu usavršavanje na Bavarskom Institutu za šumsko sjemenrastvo i oplemenjivanje u Teisendorfu-Njemačka - lab. za genetiku, 01.04.-28.04. 2013. god.

Cost Acdtion FP0905 Training Course on New Genetic Engineering Technigues for Tree Improvement, Oeiras (Portugal), 12th -14th February 2014. 

Naučno i stručnu usavršavanje na Bavarskom Institutu za šumsko sjemenrastvo i oplemenjivanje u Teisendorfu-Njemačka - lab. za genetiku, 2015. god.

Cost Action FP1202 Training School on Genetic diversity of marginal tree populations – from genomics to phenotyping variation, Andrevlje, Serbia, 13th-16th June 2016.

Učešće na  treningu o alatima za odgovorno istraživanje i inovacije - RRI Tools trening na Univerzitetu u Banjoj Luci 21.12.2016. 

Horizon 2020 Info Days, 26 i 27. septembar 2018, Banjaluka, Chamber of Commerce and Industry of Republic of Srpska

 

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

DRUŠTVO GENETIČARA SRBIJE- član Skcije za oplemenjivanje organizama

CEFOR - Centar za šume

ARBOR MAGNA - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske

HORTIBIH- Hortikulturno društvo BiH

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene monografije:

Mataruga, M., Isajev, V., Lazarev, V., Balotić P., Daničić V. (2005): REGISTAR SJEMENSKIH OBJEKATA RS-osnova unapređenja sjemenske proizvodnje, Banjaluka, p:1-222. 

Mataruga, M., Isajev, V., Beus, V., Burlica, Č., Balotić, P., Daničić, V. (2007): Genekološka istraživanja zajednice bijelog bora i maljave breze (Pineto-Betuletum pubescens Stef.) kod Han Krama na Romaniji, Banjaluka p:1-90. 

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Mataruga, M., Isajev, V., Mladenović- Drinić, S., Kostantinov, K., Daničić, V. (2007): Proteins in seed and seedlings of selected Austrian pine (Pinus nigra Arnold) trees as genetic markers tolerant t o drought. GENETIKA, Vol.39, No 2, p:259-272

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M. (2008): Hemijski sastav ploda pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području BiH, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2008., broj 9, str. 41-46.

Mataruga, M, Daničić, V., Cvjetković, B.  (2010): Teorijske osnove značaja sprovođenja genetskih melioracija u funkciji uređenja sjemenskih sastojina, Šumarstvo3-4, jul-decembar, 2012. Str.101-110

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V. Cvjetković, B. (2011): The dinamic of germination and morphometrics properties of Austrian Pine (Pinus nigra Arlond) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought,GENETIKA,Vol. 43, No1, p:75-90.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M, Lučić, A. (2011): Vrijabilnost morfoloških i fizioloških odlika polena rameta u klonskoj semenskoj plantaži belog bora (Pinus sylvestris L.) na lokalitetu Stanovi kod Doboja, Šumarstvo, No 1-2, januar-jun, 2011., Beograd,p:13-27.

Ballian, D., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013): Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina. Genetika, Vol 45, No. 3, p: 895-906.

Tomić, B. ,Daničić., V., Mataruga, M., Cvjetković, B. (2014): Fenologija cvijetanja tri vrste lipa (Tilia sp) na području grada Banja Luka, Glasnik Šumarskog fakulteta br. 20, p:27-40.

Cvjetković, B., Мataruga, M., Šijačić-Nikolić, M., Ivetić, V., Daničić, Stojnić, S., Stojanović, M. (2015):  Norway spruce (Picea abies Karst.) seedlings survival in progeny test „Drinić“, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Vol. 22, pp. 5-14.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M., Cvjetković, B. (2015): The influance of climate factors on flower dynamic of the 20 clone scots pine (Pinus sylvestris), Šumarstvo, No. 3, pp. 25-31, 2015.

Cvjetković, B., Konnert, M.,  Fussi, B., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić,M., Daničić, V., Lučić A. (2017):  Norway Spruce (Picea abies Karst.) variability in progeny test in Bosnia and Herzegovina, GENETIKA-BELGRADE, Vol. 49, No. 1, pp. 259-272, May, 2017.

Daničić, V.,  Kovačević,B.,   Ballian, D. (2018): Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena europskog  (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine, ŠUMARSKI LIST, Vol. 9-10, pp. 517-528, Oct, 2018.

 

Radovi sa naučnih skupova:

Mataruga, M., Isajev, V., Mladenović-Drinić, Daničić, V. (2004): Varijabilnost proteina u semenu i klijavcima 40  linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn.) III Kongres Genetičara Srbije, Subotica, 30.10. – 04.12.2004. god. Zbornik abstrakata, p:138.

Mataruga, M.,  Isajev, V., Beus V., Burlica Č., Balotić P., Daničić V.(2006): Biodiverzitet tresetišta na Han Kramu-Osnova za izdvajanje zaštićenog područja. Naučna konferencija:»Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja», Jahorina-NP Sutjeska, 05-08. Juli 2006. Zbornik radova, p:612.

Mataruga, M.,  Balotić P., Isajev, V., Daničić V. (2006): Anatomic characteristics changeability of spruce (Picea abies Karsten) mother trees and half sibline needles, IV Balkan Botanical Congress, Sofia 20-26 June 2006. Book of abstracts, p 135.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M., B. Cvjetković. (2009):  Inter-clonal variability of physiolgical properties of Scots pine (Pinus silvestris L.) pollen, IV Congress of the Serbian Genetic society, Tara, June 1st-5th2009., Book of abstracts, p:262.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010): The Dynamics of germaination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arlond) saplings in terms of earlyindicators of tolerance toward the drough,International Conference, Higher Forestry Education in Bulgaria, 13-15 May 2010, Sofia, Bulgaria, Book of abstracts, p:85-86.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010): The conservation program of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina. Biennial International Symposium: Forest and Sustainable Development, Brasov-Romania, October, 15-16, 2010.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Daničić, V., Cvjetković, B., (2011): Konzervacija i usmjereno korišćenje šumskih genetičkih resursa u prirodnim i zasađenim šumama, Naučna konferencija, Šume indicator kvaliteta okoliša, Sarajevo, 21.mart 2011., Knjiga sažetaka, p:18-19.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Brujić. J., Daničić, V., Cvjetković, B., (2011): The conservation program of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina. Biennial International Symposium: Forest and Sustainable Development, Brasov-Romania,Transilvania University press, p: 65-70.

Daničić, V. Isajev, V., Mataruga, M, Cvjetković, B. (2011): Međuklonski varijabilitet fenologije cvetanja u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L.) pored Добоја, ИВ Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Kladovo,2-6. oktoboar 2011, Zbornik apstrakata, p:79.

Daničić, V., Mataruga, M. Isajev, V., Cvjetković, B. (2012):Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of scots pine (Pinus sylvestris L.), International Scientific Conference, Forest in the future Sustainable Use, Risk and Challenges, 4-5. October 2012, Belgrade, Republic of Serbia Proceedings, p:441-450.

Milijević, I., Isajev, V., Mataruga, M, Daničić, V., Cvjetković, B. (2012): Application of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst.), International Conference Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, 1-4. November 2012, Proceedings, p:647-661.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M, Cvjetković, B., Milijević, I. (2012): Variability of photosynthetic pigments content of scotch pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard, International Conference Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, 1-4. November 2012, Proceedings p:687-697.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Djurić, G., Brujić, J., Daničić, V., Cvjetković, B., Ćopić, Ć., Balotić, P. (2014): The Program of Forest Genetic Resources Conservation in Republic of Srpska (B&H) - current activities at the Faculty of Forestry University of Banja Luka,  Teisendorf, September, 11th -12th,  50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Lučić, A. (2014): The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina, International Symposium “Forest and Sustainable Development“, 24-25.10.2014., Brasov, Rumunija, Book of apstract p: 40.

Ballian, D., Daničić, V., Mataruga, M., Kvesić, S., Cvjetković, B. (2014): Growth analysis of beech provenances (Fagus sylvatica L.) in the international progeny test near Kakanj in Bosnia and Herzegovina, Teisendorf, 11-12. September, 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat - und Pflanzenzucht. 

Mataruga, M., Galović, V. Isajev, V., Orlović, S., Cvjetković, B., Daničić, V., Balotić, P. (2014): Genetic characterization of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst) in Bosnia and Herzegovina, V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd , 2014. Book of abstract, p. 248.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Daničić, V. (2014): Variability of the opening of Norway spruce buds (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina, V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd , 2014. Book of abstract, p. 325.

Stojnić, S., Ballian, D., Ivanković, M., Šijačić-Nikolić, M., Orlović, S., Pilipović, A., Bogdan, S., Kvesić, S., Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetković, B., Miljkoivć, D., Von Wuehlisch (2014): Height growth of European beech in common garden experiments in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia, , V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd, 2014. Book of abstract, p. 339.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, A. Lučić (2015): BUD BURST AND HEIGHT INCREMENT OF NORWAY SPRUCE (Pice aabies Karst.) IN PROGENY TESTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, Reforestation challenges , Belgrade, Proceedings, pp. 251-259, Jun, 2015.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, S. Stojnić (2015): Opstanak sadnica smrče (Picea abies (L.) Karst.) u testu potomstva “Srebrenica” u funkciji transfera šumskog reproduktivnog materijala ove vrste, III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka Zbornik sažetaka, pp. 136-137, Nov, 2015.

B. Fussi, S. Petropoulos, V. Daničić, F. Aravanopoulos, M. Konnert (2016): Genetic diversity of Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) populations of Central and Southeastern European origin.,IUFRO GENOMICS & FOREST TREE GENETICS, ARCACHON FRANCE, Abstract Book, pp. 49-50, May, 2016.

Nonić, M., Popović, V., Šijačić-Nikolić, M., Mataruga, M., Cvjetković, B., Daničić, V.(2016): Varijabilnost sadržaja fotosintetičkih pigmenata različitih lisnodekorativnih kultivara bukve,Peti simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama, Kladovo, R. Srbija, Knjiga apstrakata, pp. 138-139, Maj, 2016.

M. Mataruga, B. Cvjetković, V. Daničić, A. Gačić, Variability of morphological and physiological traits of checker tree (Sorbus torminalis /L./ Crantz.) in Republic of Srpska (B&H),Sustainable Forestry: Fact or Fiction?, "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje, BYR Macedonia Book of abstracts, Oct, 2017.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić (2017): Assessment of vulnerability of genetic diversity of Serbian spruce using ForGRAS software (Picea omorika Panč. / Purkyne) in Bosnia and Herzegovina,Sustainable Forestry: Fact of Fiction?, "Ss. Cyril and Mehodius" University in Skopje, BYR Macedonia Book of abstracts, Oct, 2017.

M. Mataruga, B. Cvjetković, M. Ivanković, M. Lanšćak, N. Pećanac, V. Daničić (2018): The Potential of Common Oak (Quercus Robur L.) from Bosnian and Herzegovinian and Croatian Provenances through the Analysis of the Morphological Characteristics of One-Year Old Seedlings, Book of abstracts,8th Edition of the International Symposium Forest and Sustainable Development, Brašov, Romania Oct, 2018.

B. Cvjetković, M. Mataruga, I. Vasilije, P. Balotić, V. Daničić (2018): The Correlation of Norway Spruce Traits (Picea Abies Karst.) in Nursery Conditions and Later on the Progeny Tests, Book of abstracts, 8th Edition of the International Symposium Forest and Sustainable Development , Brašov, Romania Oct, 2018.

 

Završni radovi i disertacije:

Daničić, V. (2002). Stanje šuma i ciljevi gazdovanja šumama na području „Šumske uprave Šabac. Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

Daničić, V. (2008). Međuklonski varijabilitet u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L.) na lokalitetu „Stanovi“ Doboj. Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

Daničić, V. (2018). Genetički diverzitet i morfološko-pomološki varijabilitet populacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Bosni i Hercegovini. Doktorska disertacija, Univerzitet u Banjojluci, Šumarski fakultet.

Ostale publikacije:

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Đurić. G., Brujić. J., Daničić, V., Cvjetković, B.,Ćopić. M., Balotić. P. (2013): Program očuvanja šumskih genetičkih resursa Republike Srpske 2013-2025 godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banjaluka 2013. ISBN 978-99955-736-1-4. COBISS.RS-ID 4132888. Strateški dokument

Daničić, V., Ballian, D., Mataruga, M., Cvjetković, B., Terzić, R., (2019): Ex Situ Conservation – Case Study in Bosnia and Herzegovina, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in“Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 251-258. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Mataruga, M., Ballian, D., Terzić, R., Daničić, V., Cvjetković, B. (2019): State of Forests in Bosnia and Herzegovina: Ecological and Vegetation Distribution, Management and Genetic Variability,edited by Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 3-19.https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Ballian, D., Mataruga, M., Terzić, R., Daničić, V., Cvjetković, B. (2019): International and National Legislative in Light of Climate Changes and Its Impact on Forest Genetic Resources in Bonsia and Herzegovina, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 125-133.https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Cvjetković, B. Mataruga, M., Ballian, D., Terzić, R., Daničić, V., (2019): In Situ Conservation: Case Study Bosnia and Herzegovina edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in“Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 187-194. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Cvjetković, B. Mataruga, M., Daničić, V., Ballian, D. (2019): Climate in Bosnia and Herzegovina, Its Changes and Impact on Forest Genetic Resources, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 373-387. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3


Projekti

Značaj mešovite sastojine bijelog bora i maljave breze u Hanu Kramu kao prirodne rijetkosti, za očuvanje i korišćenje biodiverziteta- Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2003-2005.

Osnivanja sjemenskih plantaža smrče (Picea abies Karst.) na području Bosne i Hercegovine, Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2005-2010.

Izbor vrsta i ekotipova, metoda i novih tehnologija u pošumljavanju u sušnim terenima - Karst. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2008-2009.

Program očuvanja šumskih genetičkih resursa, Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2010-2013.

Genetički diverzitet i morfološko-pomološki varijabilitet populacija pitomog kestena (Castane sativa Mil.) u Bosni i Hercegovini. Projekt finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, 2011.

Otklanjanje dormantnosti sjemena najčešće korišćenih lišćarskih vrsta u proizvodnji sadnog materijala u RS, Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2011.

Gispass-baza potencijalnih zaštićenih područja RS, Projekt finasiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2011-2012.

Genetička karakterizacija smrče (Picea abies L. Karst) u Republici Srpskoj. Projekt finasiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2012.

Podzoli i njihova vegetacija u Republici srpskoj, Projekat finansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, 2012.

Košaračka vrba – projekat razvoja lokalne zajednice opštine Šamac, Finansiran od strane opštine Šamac, 2014.

Ožiljavanje Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purk) u funkciji očuvanja vrste. Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, 2015.

Proučavanje genetičke strukture prirodnih populacija Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purk.) u cilju definisanja strategija ex situ konzervacije.Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, 2016.

Podrška implementaciji COST akcije:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS. Projekat finansiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, 2016. 

Izrada investicionog programa gazdovanja šumskim plantažama za područje RŽR „Ljubija” Prijedor, 2016.

Testiranje brzorastućih klonova topole za proizvodnju biomase. Testiranje najkvalitetnijih provenijencija hrasta u cilju reintrodukcije vrste. Projekat finansiran - Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, 2018.

Prikupljanje podataka i izrada analize zdravstvenog stanja prirodnih šumskih populacija kestenovih šuma sa prijedlogom mijera za očuvanje i formalnu zaštitu populacija pitomog kestena na području Općine Bužim i Velika Kladuša u okviru Programa IPA INTERREG prekogranične saradnje HR-BA-ME 2014-2020 za realizaciju projekta "ZAŠTITA I PROMOCIJA KESTENA", 2018.

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, 2019.

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2019.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner

HR 01