dr Vladimir Petković, docent

Vladimir Petkovic

Katedra za korišćenje šumskih resursa

Viši asistent

Kancelarija br.:  21

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 231

Konsultacije: utorkom 10-11.30 časova


Biografija

Osnovni podaci:

Rođen 16.03.1981. u Gradišci

Obrazovanje:

Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2007.

Master šumarskih nauka, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.

Doktor šumarstva, Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani, 2019.

Zaposlenje:

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2007.

 


Aktivnosti

Saradnik na nastavnim predmetima:

Geodezija i kartografijaŠumske komunikacije, Ergonomija u šumarstvu, Osnovi geodezije

Pedagoški rad na drugim institucijama:

Prirodno-Matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Oblasti istraživanja:

otvarnje šuma, planiranje i projektovanje šumskih puteva, ergonomija u šumarstvu, GIS i prostorno planiranje u šumarstvu

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

-

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

Savremena dostignuća u gradnji šumskih kamionskih puteva, Finansiran od strane Ministarstva polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, 2012.

Naučno i stručno usavršavanje:

-

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

-

Ostale aktivnosti:

-


Bibliografija

Objavljene knjige:

-

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Potočnik I., Ljubojević S., Petković V., Marčeta D. (2009): Primjena savremenih principa projektovanja šumskih komunikacija. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2008., br. 10. str. 1-14.

Oljača, R., Petković, V., Hrkić, Z., Govedar, Z. (2009.): Morfofiziološki pokazatelji analize podmlatka bukve (Fagus silvatica L.) u uslovima Š.U. Podgradci, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2009., br. 11.

Potočnik I., Ljubojević S., Petković V., Marčeta D. (2012): Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva. Originalni naučni rad, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 2012., br. 16. str 77-89

V. Petković, T. Dejanović, Analysis of water flow through objects on forest roads, Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 2012., Vol. 17, pp. 51-63.

Potočnik, I., Marčeta, D., Petković V., Ljubojević, D. (2013): Određivanje optimalne dužine šumskih puteva u Prosari. Originalni naučni rad, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 18, str. 45-56, 2013.

Marčeta, D., Petković, V., Košir, B. (2014). Comparison of Two Skidding Methods in Beech Forests in Mountainous Conditions. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 51-62.

Petković, V., Marčeta, D., Potočnik, I. (2014). Horizontal and Vertical Alignments of Forest Roads. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 79-87.

Петковић, В., Марчета, Д., Шпањић С., Косовић, М. 2015., Одређивање средње дистанце привлачења примјеном ГИС-а у низијско-брдским условима, Гласник Шумарског факултета у Бањој Луци, бр. 23, стр. 5-14 http://glasnik-sfbl.rs.ba/index.php/gsfbl/article/view/142/137

Петковић, В., Марчета, Д., Поточник, И. , Љубојевић, Д. 2017., Оптимизација израчунавања фактора привлачења дрвета на подручју Ш.Г. „Приједор” Приједор, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, бр. 27, стр. 41-50 http://glasnik-sfbl.rs.ba/index.php/gsfbl/article/view/176/170

Petković, V., Marčeta, D., Ljubojević, D., Kuburić, J. 2017, Determination of Average Skidding Distance Using GIS, Nova mehanizacija šumarstva, Vol. 38, No. 1845-8815, pp. 33-42 http://www.jnms.eu/nms-38-2017/

Petković, V., Potočnik, I. 2018, Planning Forest Road Network in Natural Forest Areas: a Case Study in Northern Bosnia and Herzegovina, CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, Vol. 39, No. 1, pp. 45-56 http://www.crojfe.com/site/assets/files/4184/petkovic.pdf

Ljubojević, D., Danilović, M., Marčeta D., Petković, V. 2018, Winching Distance in Function of the Optimization of Skid Network, South-East European Forestry SEEFOR 9 (2): 97-106. https://www.seefor.eu/vol-9-no-2-ljubojevic-et-al-winching-distance-in-function.html

 

 

Radovi sa naučnih skupova:

Ljubojević S., Petković V, Marčeta D., Ljubojević D. (2012): Determination of optimal forest road density in forest management “Ribnik” in Republic of Srpska, 45th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2012, Dubrovnik

Marčeta, D., Petković, V., Žolja, O. 2017, Influence of different harvesting methods on the damages on the standing trees, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Petković, V., Marčeta, D., Potočnik, I., Ljubojević, D. 2017, Skidding distances and skidding factor, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Čomić, D., Govedar, Z., Dukić, V., Čomić, R., Glavonjić, B., Cvjetković, B., Petković, V. 2017, Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS, Dec, 2017. http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Petković V., Potočnik I., Marčeta D., 2019: Planning of forest roads network: case study in the mountain natural forests area of Bosnia and Herzegovina, 52nd International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2019, Sopron/Forchtenstein, Hungary/Austria

 

 

Završni radovi i disertacije:

V. Petković (2007). Prikupljanje terenskih podataka upotrebom GPS-a i primjena software-a AutoCAD-a u projektovanju šumskih puteva. Diplomski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

V. Petković (2010).Oštećenja i sanacija šumskih puteva u gazdinskoj jedinici „Prosara“, Šumska uprava „Podgradci". Diplomski-Master rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

 V. Petković (2019). Optimisation of forest roads network in hilly and mountainous natural forests in Northern Bosnia and Herzegovina, doktorska disertacija, Univerzitet u Ljubljani, Biotenički fakultet 

 

Ostale publikacije:

 


Projekti

Izvedbeni projekat za uređenje skijaškog centra „Igrište“ Vlasenica. Šumarski fakutet Banja Luka, A.d. „Igište“ Vlasenica, Opština Vlasenica. 2007 – istraživač

Moderni principi projektovanja šumskih puteva -– finansiran od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, – 2008, istraživač

Master plan otvaranja šuma u RS - finansiran od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, - 2011, istraživač

Uticaj vrste i težine ozlјeda na gubitak radnih dana i smanjenje proizvodnje šumsko drvnih sortimenata, Finansiran od strane Ministarstva polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS,·   2011.- istraživač

Savremena dostignuća u gradnji šumskih kamionskih puteva, Finansiran od strane Ministarstva polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, 2012.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner