Zorana Hrkić-Ilić, ma

Zorana Hrkic

Katedra za оpšte predmete

Viši asistent

Kancelarija br.:  17

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +387 51 464 628 lok. 111


Biografija

Osnovni podaci: 
Rođena 1981. u Gradišci.

Obrazovanje: 

Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 2005.

Master biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2010.

Zaposlenje: 

Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet od 2006.


Aktivnosti

Saradnik na nastavnim predmetima:

Botanika I, Botanika II, Fiziologija biljakaIshrana biljakaKorovi u šumarstvu,


Pedagoški rad na drugim institucijama:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Oblasti istraživanja:

Botanika, fiziologija biljaka, sistematika biljaka, fitoremedijacija

Rukovodeće funkcije, rad u komisijama, članstvo u redakcijama:

-

Mentorstvo:

-

Rukovodilac naučno-istraživačkih projekata:

-

Naučno i stručno usavršavanje:

-

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

Arbor Magna - Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa Republike Srpske

Ostale aktivnosti:

-

Bibliografija

Objavljene knjige:

Rodoljub Oljača, Borišev, Milan, Krstić, Borivoj, Hrkić Ilić Zorana (2012). Fiziologija drvenastih biljaka: praktikum.

Ljubojević, S., Šumatić, N., Marčeta, D., Hrkić, Z., Petković, D. (2014). Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske. Nezavisni univerzitet, Banja Luka.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima:

Govedar, Z., Oljača, R., Stanivuković, Z., Oljača, R. (2007). Kalemljenje i zaštita jednogodišnjih izbojaka u izdanačkoj sastojini pitomog kestena na području Kostajnice. Agroznanje, vol. 8, br. 3., 81-90.

Oljača, R., Govedar, Z., Hrkić, Z. (2008). Efekti aerozagađenja na učešće stoma na listovima ispitivanih vrsta divljeg kestena i breze u uslovima Banja Luke. Glasnik Šumarskig fakulteta u Beogradu, br. 98, 155-166.

Oljača, R., Hrkić, Z., Govedar, Z., Srdić, M. (2008). Određivanje gustine stoma voćnih vrsta u različitim ekološkim uslovima. Agroznanje, vol. 9, br.3, 123-129.

Oljača, R., Srdić, M., Hrkić, Z. (2008). Određivanje procentualnog udjela stominih otvora soje u agroekološkim uslovima Lijevče polja. Agroznanje, vol. 9., br. 4, 85-91.

Oljača, R., Hrkić, Z., Lukić, D. (2009). Uticaj aerozagađena na gustinu stoma ispitivanih vrsta divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) i pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u uslovima Banja Luke.

Oljača, R., Petković, V., Hrkić, Z., Govedar, Z. (2009). Morfofiziološki pokazatelji analize podmlatka bukve (Fagus silvatica L.) u uslovima Š. U. Podgradci. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 11, 63-75.

Hrkić, Z., Luković, J., Oljača, R., Borišev, M., Zorić, L. (2011). Uticaj nikla i olova na dužinu korijenova klonova vrbe (Salix spp.). Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 14, 19-27.

Oljača, R., Stanković, D., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I. (2013). Morfofiziološke karakteristike podmlatka bukve na području Š. G. Gradiška. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 19, 23-33.

Oljača, R., Stanković, D., Krstić, B., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Veselinović, M. (2014). Analysis of the physiological conditions of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka, Ecologica, 75, 541-545.

Radovi sa naučnih skupova:

Oljača, R., Srdić, M., Bijelić, G., Hrkić, Z. (2007). Određivanje procentualnog udjela stominih otvora drvenastih biljaka u različitim ekološkim uslovima. XII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Naučna podrška razvojnoj strategiji Poljoprivrede Republike Srpske. teslić, 07-09. mart. Zbornik sažetaka, 126.

Oljača, R., Goevadr, Z., Hrkić, Z. (2009). effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banja Luka. International scientific conference "Forestry in achieving millenium goals" held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment, Novi Sad, Proceedings, 117-123.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M., Hrkić, Z. (2010). Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska. International Scientific Conference "Forest ecosystems and climate changes". Institute of Forestry, Belgrade, march 9-10th, Proceedings, Vol.1, 21.

Oljača, R., Šumatić, N., Govedar, Z., Hrkić, Z. (2010). Air pollution effects on stomatal density of horse chestnut and lime in Banjaluka conditions. International Scientific Conference "Forest ecosystems and climate changes". Institute of Forestry, Belgrade, march 9-10th, Proceedings, Vol. 2, 29.

Oljača, R., Hrkić, Z., Zeljković, S. (2011). Morfofiziološke karakteristike podmlatka bukve i hrasta na području G. J. Pastirevo. XVI Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske: Prirodni resursi u funkciji razvoja poljoprivrede i ruralnog područja. Trebinje, 22-25. mart, Zbornik sažetaka, 189.

Oljača, R., Koleška, I., Hrkić Ilić, Z., Balaban Marjanović, Ž. (2012). Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska. XVI International Eco-conference, Ecological Movement of Novi Sad, Novi Sad, September 29-29th, Proceedings, 621-629.

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012). Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš In republic of Srpska. International Scientific Conference "Foresrty science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20. years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". Banja Luka, November 1-4th, Proceedings, 299-307.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2013). Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske. II Međunarodni simpozijum i XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 26-29. mart, Zbornik sažetaka, 213.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M. (2013). Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska. XXI Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth", Eco-Ist’13, Bor, June 04-07th, Proceedings, 673-678.

Oljača, R., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Radović, M. (2013). Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management "Gornji Podgradci". 1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Subotica, June 4-7. Book of abstracts, 37.

Šumatić, N., Kapović, M., Hrkić Ilić, Z. (2013). Podzols and their flora in the eastern part of Republic of Srpska. The 1st International and XIII National Congress of Serbian Soil Science Society, Soil-Water-Plant, Belgrade, September, 23-26. Book of Abstracts, 25.

Šumatić, N., Škondrić, S., Hrkić Ilić, Z., Petronić, S. (2013). Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine. X Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 5-7. novembar. Zbornik radova, 109.

Luković, J., Hrkić Ilić, Z., Borišev, M., Zorić, L. (2014). Effects of Cd, Pb and Ni on the root histological characteristics of Salix alba L. and Salix nigra Marsh. 11th International Phytotechnologies Conference. Heraklion, Crete, Greece, Sept.30-Oct. 3. Book of abstracts, 126.

Šumatić, N., Mijanović, T., Škondrić, S., Hrkić Ilić, Z. (2016). Korovska flora strnih žita na području opštine Šamac (Republika Srpska). Botanički simpozijum-treći vek botanike u Vojvodini. Novi Sad, 15. april 2016. Knjiga sažetaka, 56.

Završni radovi i disertacije:

Hrkić Z. (2005). Izolovanje stilbena i flavonoida iz rizoma Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. Diplomski rad, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci.

Hrkić Z. (2010). Uticaj povišenih koncentracija teških metala na anatomiju korena vrsta Salix alba L. i Salix nigra Marshall. Diplomski rad, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Ostale publikacije:

-


Projekti

Vegetacija antropogenih staništa urbanih područja Banja Luke i Gradiške. Institucija: Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović, (2007).

Naučno istraživanje morfo-fizioloških stanja podmlatka u mješovitim šumama bukve i hrasta u zpadnom dijelu Republike Srpske. Finansijer: Agenicja za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: prof. dr Rodoljub Oljača, (2011)

Izrada baze podataka o rasprostranjenju vaskularnih biljaka u Republici Srpskoj. finansijer: Agencija za šume RS, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: Vladimir Stupar, (2011).

Sadržaj teških metala u šumskim zemljištima na ultramafitima-vegetacija kao bioremedijator. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: prof dr Nada Šumatić, (2012).

Podzoli i njihova vegetacija U Republici Srpskoj. Finansijer: Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, institucija-nosilac: Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: prof dr Nada Šumatić, (2012).

Diverzitet vaskularne flore i vegetacije kraških polja Republike Srpske. Finansijer: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, institucija-nosilac: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, koordinator: doc. dr Siniša Škondrić, (2016).

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner